Återvinningsrummet

Återvinningsrummet har vid ett flertal gånger varit överfyllt och då speciellt kartong, plastprodukter och elektronik. Det beror dels på att

• Många kartonger inte viks ihop eller plattas till innan de slängs
• Att man slänger sina hushållssopor i plaståtervinningen
• Eller att det ställs in elektronik som inte bör ställas in i rummet

Vi kan inte öka antalet tillfällen som Renova hämtar kärlen per vecka då vi redan nått maxtaket.

Därför kommer vi att under våren 2019 bygga ut återvinningsrummet för att bättre fylla föreningens behov. Utvidgningen sker på ”baksidan” av existerande återvinningsrum över en del av cykelparkeringen. Vi kommer att flytta eventuella cykelställ till annan plats för att bibehålla samma antal även i framtiden. Vi kommer också få in en golvbrunn så att vi kan hålla det fräschare i rummet.

Vi behöver därför hjälp med:

• Har du cykel/cyklar på cykelparkeringen eller i cykel/barnvagnsrum du inte använder? Lämna då bort dem för att göra utrymme för de som faktiskt behöver det
• Platta alltid till ditt skräp när du slänger det
• Ställ inga hushållssopor utanför sopnedkast eller återvinningsrum
• Överseende med viss förändring under byggnadsperioden.
• Du är själv ansvarig för grovsopor, så ställ inte in dem i återvinningsrummet

Mvh/Styrelsen