Styrelsekontakt

Styrelsen ser ut enligt följande:

  • Sandra Svensson – Ordförande
  • Maud Wibäck – Ledamot
  • Fredrik Österlin – Ledamot
  • David Nordström – Ledamot
  • Helen Ebrahimi – Ledamot
  • Simon Semelin – Ledamot
  • Nicklas Wallman – Suppleant
  • Caroline Hjalmarsson – Suppleant
  • Mats Sjögren – Suppleant

Ni kan komma i kontakt med styrelsen via email – info@skonarenpamasthugget.se. Vår avsikt är att läsa av mail-inkorgen några gånger per vecka, så svar på mail bör inte ta mer än 1 vecka. Under semesterperioder kan det dock dröja lite längre. Man kan också lägga en lapp i styrelsens brevlåda. Kontakt med enskilda styrelsemedlemmar ska endast ske i undantagsfall.

Styrelsen har delat upp den personliga kontakten med lägenhetsinnehavarna enligt följande:

Värmlandsgatan 17 – Simon Semelin tel. 0728-870387,
simon.semelin@skonarenpamasthugget.se

Värmlandsgatan 19 – Maud Wibäck tel. 0706-956384,
maud.wiback@skonarenpamasthugget.se

Andra Långgatan 26 – Helen Ebrahimi tel. 0724-675372,
helen.ebrahimi@skonarenpamasthugget.se

Andra Långgatan 28 – Fredrik Österlin tel. 0702-939827,
fredrik.osterlin@skonarenpamasthugget.se

Andra Långgatan 30 – David Nordström tel. 0760-183292,
david.nordstrom@skonarenpamasthugget.se

Tredje Långgatan 31 – Caroline Hjalmarsson tel. 0703-181044,
caroline.hjalmarsson@skonarenpamasthugget.se

Tredje Långgatan 33 – Nicklas Wallman tel 070-388 51 40,
nicklas.wallman@skonarenpamasthugget.se

Tredje Långgatan 35 – Sandra Svensson tel. 0723-411703,
sandra.svensson@skonarenpamasthugget.se

Allmänna akuta frågor – Sandra Svensson tel. 0723-411703,
sandra.svensson@skonarenpamasthugget.se

Styrelsekontakt för lokalhyresgäster sker via Caroline Hjalmarsson tel. 0703-181044 caroline.hjalmarsson@skonarenpamasthugget.se

Styrelsen finns på plats i styrelselokalen en gång i månaden för att svara på de boendes frågor. Första helgfria söndagen i varje månad är man välkommen klockan 18-19 om man har några funderingar. Styrelselokalen hittar man på gården snett bakom ingången till Tredje Långgatan 35.