Sopcontainer

Utvalda

Sopcontainer på mellangården 19/1 – 22/1 2024

Containern kommer att vara öppen kl. 10-20 utom måndagen 22 januari endast kl. 10 – 12
Det finns miljöregler med restriktioner om vad man får slänga.
Avfallsbolaget Renova kommer att vägra tömma containern om den innehåller följande:

  • Vitvaror t.ex. spisar, kylskåp
  • Elektronik typ TV-apparater
  • Impregnerat trä
  • Kemikalier
  • Gips
  • Matavfall
  • Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i Containern, tvingas föreningen att beställa hit en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en onödig kostnad för föreningarna och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter för lägenheterna. Kontakta istället Kommunens Återvinningsstationer för mer information.

Renovas kundservice når man på tel. 031-61 85 30.

Önskar alla boende en fortsatt fin vinter.

Styrelsen