Hej,

medlem i BRF Skonaren på Masthugget 6:18

Samtliga medlemmar ska ha fått en utdelad kallelse till extra stämma i brevlådan. På grund av rådande restriktioner har styrelsen beslutat att den extra föreningsstämman ska ske genom poströstning. På denna sidan kan du läsa inkommna frågor till bilagorna samt hur poströstningen fungerar.

Har du en fråga eller fundering tveka inte att kontakta styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se.


Vänligen scrolla ner på sidan för att läsa inkomna frågor till motionerna.

Se protokollet från stämman

+

Stämman hölls måndagen den 25/1 2021.

Klicka här för att ladda ner protokollet som PDF

Se kallelsen

+

Kallelsen inkl. röstkortet har delats ut i alla medlemmars brevlådor lördagen den 9/1 2021.

Klicka här för att ladda ner kallelsen som PDF

Frågor om röstningen

+
 • Hur går det till med poströstning? HSB förklarar det illustrativt och förenklat i denna presentationen Klicka här för att visa.
 • Jag är inte hemma, kan jag skicka in min röst på något annat vis? Det går bra att maila in din röst till info@skonarenpamasthugget.se. Vi behöver identifiera dig via en giltlig signatur.

  Det går också bra att posta rösten till:
  BRF Skonaren på Masthugget
  Tredje Långgatan 35
  413 27 Göteborg
 • Jag har slarvat bort min kallelse för att rösta, hur gör jag? Kontakta styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se så ser vi till att omgående dela ut en ny till dig.
 • Jag har ändrat mig. Kan ändra min röst efter att jag skickat in den? Det går bra. Har du ändrat dig och önskar rösta på nytt, räknas den senast daterade rösten. Behöver du ett nytt röstkort, vänligen kontakta styrelsen.

Viktiga datum

Inkomna frågor till motionerna

Bilaga 1 - Odling på taket

 • Kommer detta att medföra höjda avgifter för lägenheten? Hur lång tid kommer genomförandet att ta? Blir det ett nytt väderskydd? Styrelsen ser att vi har fortsatt god ekonomi och höjda avgifter är inte planerat oavsett om vi genomför takodlingen eller inte. Något nytt väderskydd behövs inte det heller, då taket nu är tätt.
 • Vad kommer denna ökning, från 1 000 000 till 3 500 000 innebära för oss medlemmar? Det är en ganska stor skillnad i budget. Dessutom undrar vi hur man kommer kunna utnyttja parken och odlingen om/när det blir klart. Kommer man kunna hyra en plats att odla eget? Styrelsen ser att vi har fortsatt god ekonomi och höjda avgifter är inte planerat oavsett om vi genomför takodlingen eller inte. Samtliga medlemmar kommer ha tillgång till parken genom en trappa upp till taket. För att komma upp via trappan måste man använda sin blipp. Det kommer finnas möjlighet för medlemmar att hyra odlingslåda.
 • Kommer man kunna komma upp på ytan om man sitter i rullstol? Styrelsen har i dagsläget inte planerat för hiss upp till taket utan endast trappa. Vi har bekräftat från myndigheter att vi inte behöver funktionsanpassa ytan.
 • Vilka kommer ha tillgång till ytan? Endast medlemmar i vår förening kommer ha tillgång till ytan.

Bilaga 2 - Inglasning av balkonger

 • Går det att glasa in en uteplats på bottenplan? Leverantören har uppgett att det mesta är möjligt. Dock går det ej att göra öppningsbara tak. Att glasa in en uteplats kräver dock ett större arbete samt special lösningar vilket blir dyrare än kommunicerat kvadratmeter cirka pris detta är baserat på att räcke och tak redan finns.
 • Vi vet inte hur konstruktionen ser ut och är tveksamma till att glasa in vår balkong. Binder vi oss vid ett ja? När måste vi bestämma oss? Vi kommer efter stämmobeslut be entreprenören om en skarp offert där kostnaderna per inglasning då tydligt framgår. När ni presenterats detta förslag så önskar vi ett beslut. Genom att svara “ja” på denna punkt så röstar Ni endast för att vi tillåter inglasade balkonger i föreningen.
 • Vad kommer denna inglasning innebära rent praktiskt? Är det bara ett ingrepp på varje enskild balkong, genom lägenheten, eller kommer ni behöva sätta upp byggnadsställningar. Hur länge skulle ett sådant projekt pågå? Inga ställningar kommer att sättas upp utan installationen kommer att ske inifrån varje enskild lägenhet. Tiden för arbetet är - citerat leverantören ”Normalt 10-12 arbetsveckor, efter er skriftliga beställning och utförd måttagning samt godkänt bygglov”.
 • Vi är intresserade av inglasning av vår uteplats på markplan. I ”inbjudan till extrastämma” bilaga 2 tolkar vi det som att uteplats kan glasas in och inte enbart balkonger? Det kan bli varmt på vår uteplats på sommaren och vi vill därför veta hur mycket som kommer gå att öppna upp. Dörrar/fönster? Innebär inglasning även tak av glas och kommer vi isf kunna öppna upp någon del av taket? Enligt Alulux (leverantören) är samtliga typer av inglasning möjligt, det handlar bara om en prisfråga. Är ni intresserade så får de kolla på uteplatsen, se om det är praktiskt möjligt och återkomma med ett pris och speciallösningar. Genom att svara “ja” på denna punkt så röstar Ni endast för att vi tillåter inglasade balkonger i föreningen. Ni binder er inte till att själva glasa in.
 • Vi har tidigare anmält vårt intresse för att få reda på mer kring utformning samt kostnad. Vi har således inte sagt att vi vill gå vidare med en inglasning, utan vi vill först ha ett konkret förslag med en specificerad kostnad att ta ställning till. Med en möjlighet att kunna tacka nej, om så ej är fallet önskar vi ta tillbaka vårt intresse för inglasning. Ni kommer ha möjligheten att välja att inte gå vidare med inglasning när Ni har en mer specificerad kostnad för just eran balkong att ta ställning till. Genom att svara “ja” på denna punkt så röstar Ni endast för att vi tillåter inglasade balkonger i föreningen. Ni binder er inte till att själva glasa in.

Bilaga 3 - Installation av jordfelsbrytare

 • Vi upplever det dels oklart hur stor kostnad som föreningen kan belastas med när man bara specificerat kostnaden per lägenhet. Är ju stor skillnad om det exempelvis avser 2 eller 50 lägenheter. Vänligen återkom med hur många lägenheter ni uppskattar att det berör. Vi anser även att det är oskäligt att vi som har installerat jordfelsbrytare går miste om ersättning, hur ser ni på det? Vi beräknar att ca 30 % av bostäderna har installerade jordfelsbrytare, då är “kostnaden” för föreningen ca 250 000 kr. Att kompensera lägenhetsinnehavare som installerat jordfelsbrytare sedan tidigare är inte aktuellt. Vi anser att i och med denna förändring så ökar vi brandsäkerheten för samtliga medlemmar.

Bilaga 4 - Belysning och eluttag på balkonger

Vänligen notera att vi fått in många frågor rörande denna bilaga. Styrelsen har beslutat att man kommer ha möjlighet att tacka nej till armatur/uttag och då inte heller bekostas. Svarar man ”JA” på denna punkten så godkänner man endast att medlemmar får möjlighet att installera armatur samt eluttag till en självkostnad, men man behöver således inte själv göra detta.
 • Vi vill inte ha någon armatur och har redan ett eluttag på balkongen. Vad svara vi? Ja eller …? Styrelsen ha beslutat att vi inte vill “tvinga” på någon av medlemmarna en armatur om så inte önskas. Utan man kommer ha möjlighet att tacka nej till den. Om man i framtiden önskar installera en lampa eller kontakt på balkongen måste man få godkänt av styrelsen. Styrelsen kräver att samtliga kommande armaturer ska vara av samma modell. En enskild installation kan bli dyrare. Svarar man ”JA” på denna punkten så godkänner man endast att medlemmar får möjlighet att installera amatur och eluttag men man behöver således inte själv göra detta.
 • Hej vi undrar om belysning och eluttag på balkonger/uteplats. I vår lägenhet ingår en uteplats och vi har tittat ut ett ställe där vi eventuellt vill sätta upp utomhusbelysningen med kontakter. Dock är vi osäkra på om det fungerar då det på insidan av den väggen där vi önskar att belysningen ska sitta finns en pelare. Vår fråga är då om pelaren eventuellt kan vara ett problem vid monteringen av belysningen?. Vi undrar också om det blir bindande att svara ja till belysningen som är föreslagen och det senare visar sig att placeringen inte går att genomföra där vi önskar att den ska sitta? Blir vi ändå betalningsskyldiga för belysningen om vi tackar nej på grund av att vi inte är tillfreds med placeringen?Och som sista fråga undrar vi hur det fungerar rent ekonomiskt om ett gemensamt beslut tas på att belysning ska monteras på samtliga balkonger . Blir även de som inte vill ha belysningen betalningsskyldiga? Vi är alltså intresserade av en utomhusbelysning med kontakter men bara om den går att sätta på den specifika vägg platsen. Innan ni binder er vid att göra en installation av armaturen har ni möjligheten att säkerställa att den kan installeras på den plats ni önskar. Entreprenören kommer att kontrollera alla “typ-lägenheter” för att se till att en lämplig plats för installation finns. Det kommer inte att installeras på samtliga balkonger, utan endast på de som önskar installation.
 • Hur kommer det sig att förutsättningarna har förändrats från att vi fick lämna in önskemål i intresseanmälan om armaturer? Ni skriver i punkt 12 att det kom in hela 90 önskemål om armaturer. Ja men jag kan gissa att det KANSKE förekommer fler anmälningar om intresse på grund av att vi skulle få ta ställning till hur vi beslutar oss när ni återkommer med priser från upphandlingen. Jag repeterar texten i er förfrågan: ”Nästa steg är att vi återkommer med priser från upphandling till er som svarar och först därefter bestämmer ni er för att vara med eller inte". Om nu majoritetsbeslutet blir att styrelsen ska installera belysning på ALLA balkonger och terasser så innebär det att vi blir tvingade att betala något som vi inte har valt. Vi ifrågasätter starkt `om övriga medlemmar verkligen kan besluta saker som påverkar vår privata ekonomi? Är det verkligen juridiskt försvarbart att vi skulle få en privat kostnad på ca 9000:- eller eventuellt mer för något som vi inte är intresserade av. Vi är förstås positiva till att alla som önskar och är beredda att betala för sin belysning får möjlighet till det. Som sagt det vi reagerade på var för det första att förutsättningarna hade förändrats och för det andra om en stämma kan besluta om våra privata utgifter. Vad säger juridiken? Styrelsens tankar om att det ska vara enhetligt låter ju bra men då tycker vi att om alla ska ha belysning oavsett om de vill eller ej så borde kostnaden tas av styrelsen. Fasaden tillhör väl föreningen? Det är inte styrelsens önskan om att “tvinga” på någon av medlemmarna en armatur om så inte önskas. Utan man kommer ha möjlighet att tacka nej till den. Om man i framtiden önskar installera en lampa eller kontakt på balkongen måste man få godkänt av styrelsen. Styrelsen kräver att samtliga kommande armaturer ska vara av samma modell. En enskild installation kan bli dyrare.
 • Hur går resonemanget för de lägenheter (som exempelvis vår) vars balkong inte har utrymme för förslagen armatur (se bild)? Utrymmet mellan tak och fönster är ca 6,5 cm. Entreprenören har meddelat att om man bor högst upp kan det fungera att sätta belysning i taket, notera att detta dock kommer till en annan kostnad. Det är inte styrelsens önskan om att “tvinga” på någon av medlemmarna en armatur om så inte önskas. Utan man kommer ha möjlighet att tacka nej till den. Om man i framtiden önskar installera en lampa eller kontakt på balkongen måste man få godkänt av styrelsen. Styrelsen kräver att samtliga kommande armaturer ska vara av samma modell. En enskild installation kan bli dyrare.
 • Vår syn på det hela är att vi endast skickat in en intresseanmälan och förväntat oss att kunna tacka ja eller nej efter att vi fått ett konkret förslag, likt inglasning av balkong. Vad är det vi egentligen förväntas rösta om? 1. Är det att samtliga lägenheter ska installera föreslagen lösning (även hyresrätter)? 2. Att samtliga 90 som anmält intresse ska installera? 3. Eller att det bara berör dem som nu väljer att tacka ja som tidigare skickat in en intresseanmälan? När vi nu har ett konkret förslag önskar vi även här dra tillbaka vårt intresse och tacka nej. Det är inte styrelsens önskan om att “tvinga” på någon av medlemmarna en armatur om så inte önskas. Utan man kommer ha möjlighet att tacka nej till den. Om man i framtiden önskar installera en lampa eller kontakt på balkongen måste man få godkänt av styrelsen. Styrelsen kräver att samtliga kommande armaturer ska vara av samma modell. En enskild installation kan bli dyrare.

Bilaga 5 - Fasadförändring i lokal på Värmlandsgatan 19

 • Vem står för kostnaden av bygglov för fasadförändringarna till lokalen? Föreningen står för kostnaden av bygglov. Denna förändring gör vi för att klara tillgänglighet/brandkrav samt att göra lokalen mer attraktiv.

Bilaga 6 - Fasadförändring - balkongdörrar Andra Långgatan 30

Ej några frågor inkomna till denna bilaga