Hej,

medlem i BRF Skonaren på Masthugget 6:18

Styrelsen för BRF Skonaren på Masthugget 6:18 önskar bjuda in alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma 2021 via poströstning. Nedan hittar du all information. Har du en fråga eller fundering tveka inte att kontakta styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se.

Se stämmoprotokoll, kallelse, röstkort och årsredovisning

+

Årsstämman hölls tisdagen den 18/5, där samtliga poströster räknades Kallelsen inkl. röstkortet samt årsredovisningen har delats ut i alla medlemmars brevlådor torsdagen den 29/4 2021.

Klicka på nedan länkar för att ladda ner dokumenten digitalt:

Stämmoprotokoll
Kallelse och röstkort
Årsredovisning 2020

Frågor om röstningen

+
 • Hur går det till med poströstning? HSB förklarar det illustrativt och förenklat i denna presentationen Klicka här för att visa.
 • Jag är inte hemma, kan jag skicka in min röst på något annat vis? Det går bra att maila in din röst till info@skonarenpamasthugget.se. Vi behöver identifiera dig via en giltlig signatur.

  Det går också bra att posta rösten till:
  BRF Skonaren på Masthugget
  Tredje Långgatan 35
  413 27 Göteborg
 • Jag har slarvat bort min kallelse för att rösta, hur gör jag? Kontakta styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se så ser vi till att omgående dela ut en ny till dig.
 • Jag har ändrat mig. Kan ändra min röst efter att jag skickat in den? Det går bra. Har du ändrat dig och önskar rösta på nytt, räknas den senast daterade rösten. Behöver du ett nytt röstkort, vänligen kontakta styrelsen.

Läs inkommna motioner och styrelsens svar

+

Inkomna motioner

Totalt har styrelsen mottagit 11st motioner till stämman. Samtliga motioner är publicerade nedan. Alla medlemmar är välkomna att ställa frågor eller lämna yrkande till motionerna, även dessa kommer att publiceras.

Namn och lägenhetsnummer på personen som lämnat motionen kommer endast att stå med i kallelsen som lämnas i brevlådan eller om så begärs ut.

 • 1

  Installation av altandörr på Tredje Långgatan 31

  Lägenhet 1002 på Tredje Långgatan 31 önskar installera en altandörr för att få tillgång till den uteplats lägenheten disponerar. Utförande kommer göras på samma sätt som grannarnas altandörrar på Tredje Långgatan 31. Styrelsen har den 25 mars 2021 mottagit kompletta bygglovshandlingar från bostadsrättsägarna. Bostadsrättsägarna önskar godkännande från styrelsen och medlemmarna för att få installera altandörr så bygglov kan skickas in till stadsbyggnadskontoret.

  Styrelsens svar: Styrelsen tackar boende för utförligt underlag. Eftersom föreningen ansvarar för dörr samt fasad anser styrelsen att kostnaden ska tas av föreningen, för att säkra framtida garantier, försäkring och installationskrav. Föreningen ska sedan vidarefakturera den boende hela kostnaden för installationen efter upprättat avtal.

  Styrelsen frågar om stämmans godkännande för fasadförändring av installation av dörr till uteplats på Tredje Långgatan 31.

 • 2

  Automatiska dörröppnare för alla cykeldörrar

  Installera knappar som öppna alla dörrar och portar automatiskt (som på porten till innergården) för alla dörrar som måste passeras för att komma från cykelkällaren ut till gatan och tvärtom. Detta skulle öka cykelvänligheten avsevärt, då det idag är mycket krångligt att ha sin cykel i cykelrummet på grund av dörrarna som måste öppnas manuellt.

  Styrelsens svar: Styrelsen tror att det kan vara en bra ide för cykelförrådet i garaget men att detta då måste lämnas in som motion till LSF (Garagesamfälligheten - Långgatornas Samfällighetsförening). För grinden som monteras mot Tredje Långgatan kommer en dörröppnare att installeras för att öka tillgängligheten för cyklister, rullstol, barnvagn etc.

  Styrelsen föreslår att motionen avslås.

 • 3

  Ta bort strålkastarna som lyser upp träden i innergården

  Ljuset i innergården i lyktorna som lyser neråt är såklart bra och behövs. Men de ljusen som lyser upp träden lyser in i fönstren, även högst upp då de är så starka. Det är onödigt mycket ström som går åt, och de lyser bland annat in i sovrummet där ljuset stör.

  Styrelsens svar: Strålkastarna under träden har varit felanmälda från och till de senaste året p.g.a. trasiga halogenlampor. Fastighetsskötaren har haft problem med att åtgärda dessa. Många boende uppskattar ljus på innergården för ökad trivsel och trygghet. Däremot önskar vi inte att ljuset ska störa i hemmet.

  Styrelsens förslag är därför att vi åtgärdar belysningen med mindre stark LED lampa alternativt riktar om berörd lampa mot himlen.

 • 4

  Elektroniskt lås till källardörren mellan 17 och 26

  Installera en tag-öppnare för källardörren mellan Värmlandsgatan 17 och Andra Långgatan 26 då den används för att komma till tvättstugan. Att öppna dörren med våra tags istället för med den speciella nyckeln skulle höja tillgängligheten.

  Styrelsens svar: Styrelsen har varit i kontakt med Avarn som utför support av våra befintliga läsare. Tyvärr är vårt nuvarande taggsystem så pass gammalt att det inte går att beställa nya läsare. Därför skulle denna installationen bli mycket dyr. Styrelsen tycker det är en bra idé att installera en läsare här men att installation borde ske i samband med att man väljer att byta hela taggsystemet till ett modernare. Styrelsen anser därför i dagsläget att motionen borde avslås. .

 • 5

  Elektronisk online system för att boka tvättstugan

  Inrikta ett online system för att boka tvättstugan, så att en slippa går ner till tvättstugan varje gång en skulle vilja boka en tid eller kolla vilken tid en har bokat.

  Styrelsens svar: Styrelsen tycker att detta är en bra idé så länge vi kan skapa ett tillgängligt system för alla våra medlemmar. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen undersöker möjligheterna samt tar in offerter på installation och tjänst för att sedan åter kalla till ett stämmobeslut för leverantör och pris.

  Styrelsen frågar stämman om OK på att undersöka möjligheten till elektroniskt bokningssystem samt ta in offerter för tjänst och installation men ej utföra installation förens ytterligare stämmobeslut.

 • 6

  Individuella vattenmätare i lägenheterna

  Installera vattenmätare i alla lägenheter så att förbrukningen blir synligt, samt så att vatten kan betalas enligt egen förbrukning.

  Styrelsens svar: Styrelsen tycker att detta är en bra idé. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen undersöker möjligheterna samt tar in offerter på installation och tjänst för att sedan åter kalla till ett stämmobeslut för leverantör och pris.

  Styrelsen frågar stämman om OK på att undersöka möjligheten till installation av individuella vattenmätare, samt ta in offert för tjänst och installation men ej utföra installation förens ytterligare stämmobeslut.

 • 7

  Vattenslang i innergården

  Det skulle vara bra att ha nånstans att tvätta cyklar, barnvagnar, mm. Därför önskar vi en vattenslang i innergården.

  Styrelsens svar: Styrelsen tycker det är en bra idé men anser att det i dagsläget inte finns en lämplig plats på innergården för detta, utan att det skulle påverka rörelsen på innergården eller att placeringen skulle skada fasaden. Eftersom det inte heller finns brunnar för denna typ av tvätt så anser styrelsen att en installation i dagsläget inte skulle bli ekonomiskt försvarbar. Därför anser styrelsen att motionen borde avslås. Göteborgs Stad jobbar med att installera fler cykelservice stationer i staden och förhoppningsvis ser vi snart en i vårt område.

  Styrelsen föreslår att motionen avslås.

 • 8

  Digital stämma & årsredovisning

  Det går åt mycket papper för dokument som lämnas ut i tryckt form till alla. För att kunna spara dokumenten på ett smart sätt och underlätta arbetet för styrelsen föreslår jag därför att skicka ut alla större dokument på mail, inklusive att genomföra årsstämman digitalt!

  Styrelsens svar: Styrelsen tycker det är en bra idé att mer information kommuniceras digitalt. Vi brukar vanligtvis lägga ut all information som delas ut i postfacket även på hemsidan att tillgå. Anledningen till att vi har valt att genomföra stämman via poströstning är främst för att styrelsen inte haft tid att se över och ta in offerter på de tjänster som finns för att genomföra poströstningen digitalt med autentisering av medlemmar. Styrelsen tror och hoppas också att det blir tydligt om genomförandet sker likt tidigare extrastämma. Då engagemanget vid extrastämman som genomfördes via poströstning var mycket hög valde styrelsen att åter genomföra stämman via poströstning och inte via en digital stämma.

  Styrelsen anser därmed att motionen borde avslås för ordinarie föreningsstämma 2021.

 • 9

  Branddörren mellan nedre garaget och Andra Långgatan 28

  Branddörren mellan nedre garaget och trapphuset till Andra Långgatan 28 är alltid öppen. Frågan har varit uppe förut och förklaringen är att det måste finnas en öppen utväg från garaget i händelse av brand i garaget. Nackdelen är att det för utomstående är relativt enkelt att via garaget ta sig in till trapphuset. Vi har också haft påhälsning för ett tag sedan av utlevande narkomaner i trapphuset. Mitt förslag är att styrelsen (åter) får i uppdrag att se över om det finns någon lösning på problemet och som syftar till att öka tryggheten i boendet i föreningen.

  Styrelsens svar: Precis som beskrivs i motionen så är berörd dörr en nödutgång. Styrelsen uppmuntrar istället till andra sätt som kan minska att obehöriga rör sig i garaget/trappuppgångar. Bland annat så håller LSF på att installera kameraövervakning i hela garaget samt installation av nya blipp läsare så att man slipper öppna de stora garageportarna när man endast ska gå in i garaget, vilket också minskar risken att någon obehörig “smiter” med in. Styrelsen kommer också inom nästkommande år se över alla boendes blippar och registrera om dessa så att endast de som används finns registrerade.

  Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

 • 10

  Källarförråden

  Våra källarförråd får då och då påhälsningar av inbrottstjuvar. Ståldörrarna till förråden ser svårforcerade ut, men brytmärken visar att försök görs att knäcka låsen. Om man lyckas ta sig in (kanske ståldörren inte stängts ordentligt) är det desto lättare att länsa förråden med deras hönsnät och klena dörrar.

  Motionen föreslår att styrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att stärka försvaret av våra källarförråd och om sådana möjligheter upptäcks också förverkliga ett förstärkt skydd.

  Styrelsens svar: Uppfräschning av förrådet på Värmlandsgatan 19 gjordes i under sommaren 2020 i samband med att en avloppsläcka inträffade där. Man målade då om golv/väggar samt satte in gallerburar. Kostnaden för denna renovering var ca 300 000 kr exkl. försäkringsersättning. Uppskattningsvis skulle kostnaden för att renovera samtliga återstående förråd likt Värmlandsgatan 19 vara en miljon kronor. En sådan renovering kräver ett stort engagemang från alla medlemmar samt styrelse då samtliga förråd måste tömmas under samma tidsperiod och att man under renoveringstiden står utan förråd. Styrelsen föreslår att stämman får besluta om man önskar att styrelsen går vidare med arbetet för renovering av källarförråden. Styrelsen önskar också upplysa om att det är mycket viktigt att det också kommer till styrelsens kännedom om man råkat ut för inbrott i förrådet.

  Styrelsen frågar om medlemmar önskar renovering av förråden till en kostnad om ca en miljon kronor.

 • 11

  Byteshörn

  Hörnet som ligger på första våningen (Värmlandsgatan 19) vid utgången till innegården är inte använt. Min tanke var att vi skapar ett "byteshörn" var alla medlemmar kan ställa saker som de inte längre vill ha men är i bra skick. Istället för att slänga eller ställa grejerna i soprummet skulle kunna finnas en plats som har en miljövänlig tanke. Om ingen vill ha en specifik sak, borde personen som ställde den där slänger den eller ger den till en second hand butik.

  Dessutom kan jag tänka mig en anslagstavla för att låna ut / fråga om verktyg, köksgrejor eller förrådsutrymme.

  Styrelsens svar: Styrelsen ser positivt på att medlemmar byter saker med varandra, däremot tror vi placering av detta byteshörn i en trappuppgång kan utgöra en risk om det t.e.x placeras något brännbart på platsen samt risken att det också blir en yta som fylls upp med saker som står kvar länge. Styrelsens förslag är därför att motionen avslås. Samfälligheten Mellangården planerar att tillsammans med grannföreningen Jakten ha en gemensam "prylbytardag" så fort restriktionerna tillåter detta.

  Styrelsen föreslår att motionen avslås.

 • 12

  Arkadutbyggnation

  Proposition från: Styrelsen
  Styrelsen önskar att arbeta med Göteborgs stad för att ta fram en plan för hur vi i framtiden kan bygga igen arkaden på andra långgatan på ett bra sätt som bevarar charmen av gatan. Styrelsen tror att detta skulle ge en fräschare gata, mer lokalintäkter, lägre bullernivå för medlemmar, en möjlighet till större attraktivitet på vår gata samt ökad trygghet.

  Styrelsen önskar stämmans godkännande för att ta hjälp av lämpliga konsulter och arkitekter för att ta fram ett förslag till en framtida stämma där vi röstar om vi vill bygga ut arkaden till pelarna på Andra Långgatan. Detta är alltså inte ett beslut att föreningen ska genomföra en byggnation, men endast att styrelsen ska kunna fortsätta arbeta med Göteborgs stad för att se om/hur vi kan göra en utbyggnad om vi tar ett sådant framtida beslut.

  Styrelsen önskar stämmans godkännande om en budget på 500 000 kr för projektering av arbetet.

Läs valberedningens nyvals presentationer

+

2021 föreslås styrelsen bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleant alla väljs på 1 år.
En kort presentation av nyvalen finner ni här nedan:

Kristoffer
Jag heter Kristoffer och är 34 år. Jag kommer ursprungligen från Båstad men har bott de senaste 14 åren i Lund. Där studerade jag till kemist och har sedan jobbat med att utveckla nya läkemedel. På fritiden gillar jag att idrotta (tennis och innebandy), läsa böcker mm. I slutet av förra året blev jag rekryterad till ett läkemedelsföretag i Göteborg och jag flyttade hit i mars. Jag vill engagera mig i föreningen för att bidra till en fortsatt god utveckling av våra bostäder.

Mandana
Mitt namn är Mandana Behseta och är medlem i vår förening sedan 2016. Jag har varit styrelseledamot i SRAT facklig organisation i 10 år och är styrelseledamot i en stiftelse som förvaltas av Danska Banken. Jag hoppas och vill bidra till att vår förening blir ännu bättre och attraktivare. Trivsel för alla och miljövänliga åtgärder är viktigt för mig.

Oskar
Mitt namn är Oskar, jag är 33 år, gift och har ett barn. Jag är född och uppväxt i Göteborg och har bott i föreningen i ca 5 år. Jag jobbar inom IT för Volvo Cars men är utbildad inom ekonomi och offentlig förvaltning. Jag vill vara med i styrelsen för att jag gillar hur föreningen jobbar med bland annat klimatfrågan så som arbetet med solceller på taken och stadsodlingen som är på gång. På fritiden gillar jag friluftssaker och att spela brädspel.

Sandra
Glad psykolog som älskar att resa och att baka. Drömmer om en trädgård men än så länge så känns innergård och odling på tak alldeles tillräckligt.

Inkomna frågor till stämman

Angående motion 6
Det är bra att vara sparsam med vattnet, att t ex inte tvätta något enstaka plagg i taget utan att fylla tvättmaskinerna så mycket som möjligt osv. Nu undrar vi, eftersom inga avgiftshöjningar är planerade det närmaste året hur uträkningen av den nya avgiften skulle gå till när inte vattnet ingår längre? Ska man utgå från det s k “lägenhetstalet” (som ju tydligen inte stämmer för alla lägenheter)? Avgift minus den inkluderade vattenkostnaden och sedan lägga till den egna förbrukningen?

Styrelsens svar: Styrelsen har ännu inte unersökt vad en sådan här installation skulle kosta eller innebära praktiskt för föreningen. Styrelsens förslag är att om man röstar JA till motionen så ger man styrelsens mandat till att undersöka vad installation av individuella vattenmätare skulle innebära och kosta. Tror styrelsen efter en sådan analys att det kan vara en försvarbar installation så får alla kostnader förstås redovisas på en ny stämma där medlemmarna då får ta beslut om man önskar implementera detta eller inte.

Angående motion 5
Det nämndes på en tidigare stämma att ett elektroniskt online system i tvättstugorna skulle kosta ungefär 50000:- plus driftskostnader de kommande åren. Uppfattade inte om den summan även var en årlig kostnad för drift vilket låter väldigt mycket. Men säg att en installation och driftskostnader kanske kommer att kosta sexsiffriga belopp under en tioårsperiod så undrar vi om styrelsen och även övriga medlemmar tycker att den utgiften är försvarbar? Det finns andra viktigare saker att lägga pengarna på. Jag misstänker att en majoritet av oss boende har en mobil som vi bär med oss överallt. Ett bra “verktyg” som fungerar till mycket. Ett mycket billigare alternativ till onlinesystem är att då notera sin nya tvättid i mobilen när vi ändå är nere och tvättar.

Styrelsens svar: Vi tror att det priserna kan ha pressats ytterligare sedan man tog in dessa offerter för flera år sedan, det finns också system där man inte betalar servicekostnader per år. Styrelsen tror att det kan vara bra att undersöka möjligheterna till elektronisk bokning och att det kan finnas fördelar med ett sådant system även till andra användningsområden än endast tvättstugan. Styrelsens förslag är att om man röstar JA till motionen så ger man styrelsens mandat till att undersöka vad ett elektroniskt bokningssystem skulle innebära och kosta. Tror styrelsen efter en sådan analys att det kan vara en försvarbar installation så får alla kostnader förstås redovisas på en ny stämma där medlemmarna då får ta beslut om man önskar implementera detta eller inte.

Angående proposition 1
Beträffande charmen på gatan så finns det delade meningar när det gäller arkad eller inte arkad. Det finns både för och nackdelar med en arkad. Gällande bullernivåerna utanför restaurangerna så skulle ljudet och rökarna förflyttas ett steg längre ut i gatan/på den ”nya trottoaren”. Alla som bor rakt ovanför restaurangerna och som redan idag är besvärade av rök och prat kommer kanske att få ännu mer besvär, eller? Att eliminera ljuden på vår gata är svårt med tanke på omfattningen av restauranger. Det bästa vore att få in andra typer av verksamheter i lokalerna. Om arkaden kommer att byggas ut så ökar intäkterna från lokalhyrorna. Har någon gjort några beräkningar på storleken på de ökade hyresintäkterna? Även beräkningar på hur lång tid (hur många år) det kommer att ta innan det kommer att gynna vår ekonomi? Själva kostnaden för förundersökning (500 000:-) plus bygget handlar om många miljoner vilket innebär lång tid innan det ger utdelning i ekonomin. Vi vill inte att en sådan utbyggnad ska drabba oss med högre avgift.

Styrelsens svar: Styrelsen har räknat på att intäkterna skulle bli omkring en halv miljon extra per år men önskar betona att det inte är extra intäkter som är motiveringen till utbyggnad utan framförallt för att skapa en trivsammare och tryggare gata för våra medlemmar.

Viktiga datum

 • 10/4 2021 Sista dagen att skicka in en motion till stämman
 • V.15-16 2021 Kallelse, röstkort, instruktioner och årsredovisning delas ut i allas brevlådor
 • 17/5 2021 Sista dagen att lämna in poströsten
 • 18/5 2021 Stämman hålls och protokoll kommer att publiceras