Andrahandsuthyrning

Om du vill upplåta lägenheten till någon annan när du inte själv bor där, måste du ha styrelsens samtycke. Detta gäller både för dig som är bostadsrättshavare och dig som är hyresgäst.
Ansökan i länk nedan skall skrivas under och lämnas in eller postas till styrelsen.
http://media.skonarenpamasthugget.se/2013/03/Andrahandsans%C3%B6kan.docx

För godkännande av andrahandsupplåtelse krävs att bostadsrättsinnehavaren har skäl för att styrelsen skall ge sitt samtycke upp till 12 månader. Om du sedan begär ytterligare förlängning krävs att skälet är beaktningsvärt. Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för maximalt ett år i taget.

• Samtycke för att vara provsambo medges i högst 12 månader (inget intyg krävs)
• Vid studier ges samtycke längst under den tiden studierna omfattar (intyg om mer än 12 månader)
• Vid tillfälligt arbete på annan ort ges samtycke i högst två år (intyg om mer än 12 månader)
• Vid andra beaktansvärda skäl bedöms skälig tid från fall till fall beroende på omständigheterna (intyg om mer än 12 månader)
• Vid kortare andrahandsuthyrning (<1 månad) räcker det med förfrågan via mail till styrelsen om vilken period det gäller, bekräftelse från styrelsen behövs innan uthyrning. Om du inte är nöjd med styrelsens beslut kan du överklaga hos Hyresnämnden. (Hyresnämnden i Göteborg)