Andrahandsuthyrning

Om du vill upplåta lägenheten till någon annan när du inte själv bor där, måste du ha styrelsens samtycke. Detta gäller både för dig som är bostadsrättshavare och dig som är hyresgäst.

Ladda ner ansökningsblankett

Ansökan skall skrivas under och skickas till styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se eller postas.

För godkännande av andrahandsupplåtelse krävs att bostadsrättsinnehavaren har skäl för att styrelsen skall ge sitt samtycke upp till 12 månader. Om du sedan begär ytterligare förlängning krävs att skälet är beaktningsvärt. Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för maximalt ett år i taget.

• Samtycke för att vara provsambo medges i högst 12 månader
• Vid studier ges samtycke längst under den tiden studierna omfattar
• Vid tillfälligt arbete på annan ort ges samtycke i högst två år
• Vid andra beaktansvärda skäl bedöms skälig tid från fall till fall beroende på omständigheterna

Om du inte är nöjd med styrelsens beslut kan du överklaga hos Hyresnämnden.

Om det framgår eller kan misstänkas att bostadsrättsinnehavare hyr ut av enbart ekonomiska skäl har styrelsen rätt att neka andrahandsuthyrning.

Enligt 7 kap. 18§ BL får bostadsrättsföreningen anse bostadsrätten förverkad och därmed “tvinga” bostadsrättshavaren att avflytta genom att säga upp denne, ifall bostadsrättshavaren hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillstånd.