Hobbyrum för medlemmar

Regler hobbyrummet
Nu har vi ett hobbyrum tillgängligt för våra medlemmar. Det är ett rum med en bänk och vask i, även eluttag så man kan köra elverktyg. Hobbyrummet är en kostnadsfri förmån för medlemmarna i BRF Skonaren. Bokning sker genom förfrågan via mail till styrelsen. Max bokningslängd 1 vecka. För att lokalen ska fungera bra är det viktigt att alla följer följande regler:

• Störande ljud från maskiner eller verktyg får endast förekomma under de tider det enligt stadgarna är tillåtet med renoveringsarbete (08-19 vardagar och 10-16 på helger)

• Skräp får ej lämnas i hobbyrummet efter bokningsperioden, utan måste slängas på annan plats. Skrymmande byggavfall och kemikalier (färg, lösningsmedel etc.) får ej kastas i föreningen, utan måste deponeras på annan plats.

• Hobbyrummet måste städas efter användning. Arbetsbänkar och övrig inredning ska torkas av och eventuella färgstänk ska tas bort. Golvet ska sopas efter användning. Byggdamm m.m. får ej lämnas i lokalen. Papperskorg ska tömmas.

• Om du tänker måla i hobbyrummet måste tidningar eller någonting liknande läggas ut för att skydda arbetsbänkar och golvet. Om färg ändå stänker på inredningen eller golvet måste denna omgående tas bort.

• Brandfarliga vätskor och gas får inte lämnas i rummet över huvud taget, utan måste tas hem efter varje arbetspass.

• BRF Skonaren förbehåller sig rätten att i de fall brukaren brutit mot dessa eller föreningens stadgar / trivselregler ta ut en avgift för merkostnader det inneburit.

Hobbyrummet finner ni på 30an i källaren, dörren mittemot tvättstugan. Dörren är märkt med BRF Skonaren Hobbyrum.