Renovering

Renoveringsregler:
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Till väsentlig förändring räknas bland annat:

• åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan

• ändring av bärande konstruktion, ändring av uteplats eller balkong, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, vatten eller ventilation

• ändring av anslutning till fastighetens ventilationssystem; åtgärd som hindrar eller försvårar åtkomst till värmesystemets slingventiler eller
vattensystemets ventiler för avstängning av hel lägenhet

• Vid badrumsrenoveringar skall alltid firmor som är certifierade för våtrumsarbete användas

Har bostadsrättshavaren gjort förändring i strid med första stycket, har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

Vid installation av fläkt
Det är INTE tillåtet att ansluta köksfläkt med inbyggd motor. Kontakta styrelsen så kan vi förmedla kontakt med firma som kan hjälpa er med installation så detta blir rätt från början då detta kan påverka dina grannar om man installerar fläkt på felaktigt sätt.

Installation av diskmaskin
Installationen skall göras fackmannamässigt och maskinen skall placeras i ett plasttråg som gjorts för ändamålet, så att vattendropp rinner fram till framkanten och blir synligt.

Övrigt att tänka på

Obs 1! Förlägg i största mån högljutt arbete till dagtid 07.30-17.00, i övrigt gäller trivselreglerna: Detta är viktigt att inte störa grannar vardagar mellan 21 och 7:30 samt lör/sön/helgdagar mellan 22 och 10

Obs 2! Förvarna berörda grannar om att du ska renovera och vad det innebär den närmsta tiden. Planera renoveringen noga så att grannar inte blir onödigt störda under längre tid än nödvändigt

Obs 3! Planera bortkörning av renoveringsavfall så att containrar/släpvagnar/Big bags etc. inte står på gården längre än absolut nödvändigt, löst renoveringsavfall på gården accepteras ej. Kontakta styrelsen vid osäkerhet

Väggar och golv: Att måla om, tapetsera och lägga nya golv är okej.

Lägenhetsinredning: Garderober, hyllor och liknande får flyttas, tas bort eller monteras in.

Dörrar: innerdörrar och dörrkarmar kan tas bort eller bytas ut. Ytterdörrar tillhör föreningen och får inte bytas.

Badrum: Du får renovera badrummet, och göra om det, bara det görs korrekt och fackmannamässigt. Men vattenanslutningar och avlopp får INTE ändras utan styrelsens godkännande

Köket: Det är fritt att byta köksinredning. Men samma restriktioner gäller som i badrummet: Ändrade vatten- och avlopps-anslutningar kräver samråd med styrelsen. Se även information rörande fläkt ovan.

Väggar: Icke bärande väggar får oftast rivas eller flyttas, men godkännande av styrelsen krävs först. Bärande väggar får dock aldrig röras!

Balkong/terrass: Du får inte måla om väggar eller balkongräcke. Balkonglådor måste vändas inåt balkongen så att inte något kan ramla ut från balkongen.

Fönster: Fönstren är föreningens egendom, dom får inte bytas eller ändras, bara målas om på insidan.

Elinstallationer: El, kontakter och lamparmaturer är ditt ansvar, även el-centralen, och du får dra nytt och lägga till, bara det görs av behörig elektriker.

Som medlem är alltid välkommen och kontakta styrelsen om man känner sig osäker runt renoveringen.
info@skonarenpamasthugget.se