Renovering

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Förändringar som kräver styrelsens godkännande:

  • Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan
  • Ändring av bärande konstruktion, ändring av uteplats eller balkong, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, vatten eller ventilation
  • Ändring av anslutning till fastighetens ventilationssystem; åtgärd som hindrar eller försvårar åtkomst till värmesystemets slingventiler eller vattensystemets ventiler för avstängning av hel lägenhet
  • Vid badrumsrenoveringar skall alltid firmor som är certifierade för våtrumsarbete användas
  • Förändring av vattenanslutningar och avlopp
  • Efter renoveringen vill vi ha in ett intyg från det företag som har utfört renoveringen, där de påvisar att de är certifierade att utföra det arbete som de har gjort samt vilket arbete som gjorts. Detta är viktigt om det i framtiden skulle uppstå någon form av skada eftersom det då åligger den boende att bevisa att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Har bostadsrättshavaren gjort förändring i strid med första stycket, har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

Att tänka på vid renovering:

  • Störande arbete i samband med renovering, får bedrivas mellan kl.08-19 vardagar och kl.10-16 på helger
  • Förvarna berörda grannar om att du ska renovera och vad det innebär den närmsta tiden genom att sätta upp en lapp i hissen/trapphuset. Planera renoveringen noga så att grannar inte blir onödigt störda under längre tid än nödvändigt
  • Planera bortkörning av renoveringsavfall så att containrar/släpvagnar/Big bags etc. inte står på gården längre än absolut nödvändigt, löst renoveringsavfall på gården accepteras ej. Kontakta styrelsen vid osäkerhet

INSTALLATION AV FLÄKT
Det är INTE tillåtet att ansluta köksfläkt med inbyggd motor. Kontakta styrelsen så kan vi förmedla kontakt med firma som kan hjälpa er med installation så detta blir rätt från början då detta kan påverka dina grannar om man installerar fläkt på felaktigt sätt.

INSTALLATION AV DISKMASKIN
Installationen skall göras fackmannamässigt och maskinen skall placeras i ett plasttråg som gjorts för ändamålet, så att vattendropp rinner fram till framkanten och blir synligt.

BADRUM
Du får renovera badrummet, och göra om det, bara det görs korrekt och fackmannamässigt. Men vattenanslutningar och avlopp får INTE ändras utan styrelsens godkännande.

KÖK
Det är fritt att byta köksinredning. Men samma restriktioner gäller som i badrummet: Ändrade vatten- och avlopps-anslutningar kräver samråd med styrelsen. Se även information rörande fläkt ovan.

VÄGGAR / GOLV
Att måla om, tapetsera och lägga nya golv är okej.

INREDNING
Garderober, hyllor och liknande får flyttas, tas bort eller monteras in.

DÖRRAR
Innerdörrar och dörrkarmar kan tas bort eller bytas ut. Ytterdörrar tillhör föreningen och får inte bytas.

VÄGGAR
Icke bärande väggar får oftast rivas eller flyttas, men godkännande av styrelsen krävs först. Om du river en vägg som inte är bärande ta först reda på om det finns rör och ledningar i väggen.

FÖNSTER
Fönstren är föreningens egendom, dom får inte bytas eller ändras.

EL
El, kontakter och lamparmaturer är ditt ansvar, även el-centralen, och du får dra nytt och lägga till, bara det görs av behörig elektriker.

BALKONG / TERASS / UTEPLATS
Du får inte måla om väggar eller balkongräcke. Balkonglådor måste vändas inåt balkongen så att inte något kan ramla ut från balkongen. Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar.

ASBETS
Enligt styrelsen kännedom så finns det inga spår av asbets i fastigheten. Det finns inga isolerande delar i golven. Det gjordes test av PSAB under fasad och balkongrenoveringen och då visades det inga tecken på asbest och/eller PCB i fasad/fogar.


Som medlem är alltid välkommen och kontakta styrelsen om man känner sig osäker runt renoveringen info@skonarenpamasthugget.se