Styrelsekontakt

Styrelsen ser ut enligt följande:

  • Mats Devert – Ordförande
  • David Nordström – Ledamot
  • Fredrik Österlin – Ledamot
  • Helen Ebrahimi – Ledamot
  • Mandana Behseta – Ledamot
  • Maud Wibäck – Ledamot
  • Ulrich Wilhelmsson – Ledamot
  • Evelina Ylilehto – Suppleant

Ni kan komma i kontakt med styrelsen via email – info@skonarenpamasthugget.se. Vår avsikt är att läsa av mail-inkorgen några gånger per vecka, så svar på mail bör inte ta mer än 1 vecka. Under semesterperioder kan det dock dröja lite längre. Man kan också lägga en lapp i styrelsens brevlåda. Kontakt med enskilda styrelsemedlemmar ska endast ske i undantagsfall.

Styrelsen har delat upp den personliga kontakten med lägenhetsinnehavarna enligt följande:

Värmlandsgatan 17 – Evelina Ylilehto, 076-900 05 59
Evelina.ylilehto@skonarenpamasthugget.se

Värmlandsgatan 19 – Maud Wibäck, tel. 070-695 63 84
maud.wiback@skonarenpamasthugget.se

Andra Långgatan 26 – Helen Ebrahimi tel. 073-627 87 77
helen.ebrahimi@skonarenpamasthugget.se

Andra Långgatan 28 – Fredrik Österlin, tel. 070-293 98 27

Andra Långgatan 30 – Mandana Behseta, tel. 070-414 90 34
mandana.behseta@skonarenpamasthugget.se

Tredje Långgatan 31 – Emmi Söderlund, tel.  0761-929950
emmi.soderlund@gmail.com

Tredje Långgatan 33 – Ulrich Wilhelmsson, tel. 073-516 73 08
ulrich.wilhelmsson@skonarenpamasthugget.se

Tredje Långgatan 35 – Ulrich Wilhelmsson, tel. 073-516 73 08
ulrich.wilhelmsson@skonarenpamasthugget.se

Allmänna akuta frågor

Styrelsekontakt för lokalhyresgäster sker via Mats Devert och Ulrich Wilhelmsson
mats.devert@skonarenpamasthugget.se

Styrelselokalen hittar man på gården snett bakom ingången till Tredje Långgatan 35.