Styrelsekontakt

Styrelsen ser ut enligt följande:

  • Anette Meijer – Ledamot
  • David Nordström – Ledamot
  • Fredrik Österlin – Ledamot
  • Helene Ebrahimi – Ledamot
  • Kristofer Peterson – Ledamot
  • Mandana Behseta – Suppleant
  • Maud Wibäck – Ledamot
  • Oskar Rietz – Suppleant
  • Sandra Azar – Suppleant
  • Sandra Svensson – Ordförande

Ni kan komma i kontakt med styrelsen via email – info@skonarenpamasthugget.se. Vår avsikt är att läsa av mail-inkorgen några gånger per vecka, så svar på mail bör inte ta mer än 1 vecka. Under semesterperioder kan det dock dröja lite längre. Man kan också lägga en lapp i styrelsens brevlåda. Kontakt med enskilda styrelsemedlemmar ska endast ske i undantagsfall.

Styrelsen har delat upp den personliga kontakten med lägenhetsinnehavarna enligt följande:

Värmlandsgatan 17 – Maud Wibäck, tel. 070-695 63 84,
maud.wiback@skonarenpamasthugget.se

Värmlandsgatan 19 – Sandra Azar
sandra.azar@skonarenpamasthugget.se

Andra Långgatan 26 – Helen Ebrahimi tel. 073-627 87 77,
helen.ebrahimi@skonarenpamasthugget.se

Andra Långgatan 28 – Kristoffer Peterson
kristoffer.petersson@skonarenpamasthugget.se

Andra Långgatan 30 – Mandana Behseta
mandana.behseta@skonarenpamasthugget.se

Tredje Långgatan 31 – Oskar Reitz
oskar.reitz@skonarenpamasthugget.se

Tredje Långgatan 33 – Oskar Reitz
oskar.reitz@skonarenpamasthugget.se

Tredje Långgatan 35 – Sandra Svensson tel. 072-341 17 03,
sandra.svensson@skonarenpamasthugget.se

Allmänna akuta frågor – Sandra Svensson tel. 072-341 17 03,
sandra.svensson@skonarenpamasthugget.se

Styrelsekontakt för lokalhyresgäster sker via Anette Meijer
anette.meijer@skonarenpamasthugget.se

Styrelselokalen hittar man på gården snett bakom ingången till Tredje Långgatan 35.