Återvinningsrum

Källsortering, sopor av följande
kategorier sorteras och lämnas i föreningens återvinningsrum
. Återvinningsrummet är stängd 22:00 – 06:00. Lämna inte sopor utanför!

 • Kartong och Wellpapp
 • Tomförpackningar av papp
 • Tomförpackning av plast
 • Tomma metallbehållare, typ öl- och konservburkar
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Glödlampor
 • Lysrör
 • Batterier
 • Mindre elektronik tex. laddare, mobiler, kablar etc.
 • Broschyrer
 • Kataloger
 • Skrivpapper
 • Reklamblad
 • Tidningar
 • Tidskrifter
 • Elektronik

Avfall som INTE får lämnas i soprummet

 • Byggavfall
 • Möbler
 • Vitvaror, tvättmaskiner etc.
 • Större mängder av avfall, t ex i samband med in- och utflyttning 

Övrigt avfall

Skulle någon ha ytterligare behov av att kasta saker som inte får lämnas i soprummet, hänvisar vi till någon av Göteborgs fem återvinningscentraler eller till stadens miljöstationer. I Göteborg finns ett väl utbyggt nät med återvinningsplatser, miljöstationer och återvinningscentraler. Vissa typer av avfall ska du inte slänga i de vanliga soporna.

Göteborgs återvinningscentraler
Göteborgs miljöstationer

För er som inte har möjlighet att ta er till återvinningsplatser ordnar föreningen med containrar 3 gånger per år, mitten av januari, början av juni samt slutet september. Där ni har möjlighet att slänga udda avfall som inte kan lämnas i soprummet.