Ritningar

För att försäkra dig om att du kollar på det senaste tillgängliga ritningsunderlaget uppmannar vi er att ladda hem detta själva från Stadsbyggnadskontoret: Beställ bygglovshandlingar

Föreningens fastighetsbeteckning är: Skonaren på Masthugget 6:18


Det finns även ritningar att tillgå på nedan länk, observera dock kan dessa vara ouppdaterade:

https://drive.google.com/drive/folders/1ntyA4HqQfGDTLujRDE10FiojK179Ofr8

Om man går in och klickar upp var bild så kan kvalitén bli rätt låg då man försöker zooma. Bättre är att ladda ner aktuell mapp lokalt och sen vya bilderna i en bildvisare. Mappar som kan va intressanta:

013_xxx – Vatten och avlopp

016_xxx – Vanliga ritningar

017_xxx – Ventilation