Ritningar

Länkat nedan är de ritningar som finns att tillgå hos Stadsbyggnadskontoret, detta är tyvärr det bästa vi har att tillgå.

https://drive.google.com/drive/folders/1ntyA4HqQfGDTLujRDE10FiojK179Ofr8

Om man går in och klickar upp var bild så kan kvalitén bli rätt låg då man försöker zooma. Bättre är att ladda ner aktuell mapp lokalt och sen vya bilderna i en bildvisare. Mappar som kan va intressanta:

013_xxx – Vatten och avlopp

016_xxx – Vanliga ritningar

017_xxx- Ventilation