Vanliga frågor – Balkongprojektet

Den 3/6 hölls ett informationsmöte för alla medlemmar om balkongprojektet. Där Styrelsen tillsammans med WSP och PSAB informerade och svarade på frågor. Nedan är några av dem frågor som ställdes under eftermiddagen:

Kan man få glasa in sin balkong?
I sådana fall behövs ett bygglov som du behöver ansöka om separat. Vi behöver dock först ta årsstämmobeslut om det så då behöver en motion inkomma.

Kan man få ett eluttag på sin balkong?
Vi försöker att lösa detta via att man kommer kunna skriva upp sina tillval på en lista i samband med byggstart.

Vad är det för kostnadskontroll?
Detta är á priset vi har fått. Kostnaden kan ändras om man exempelvis behöver flytta ett element eller liknande. Annars ska den vara som den är.

Kan man flytta dörr från sovrum till vardagsrum?
I sådana fall behövs ett bygglov. Det blir svårt att göra yttre förändringar på fasad. Befintliga dörrar gäller.

Vad händer med dem 10.000kr som betalats in?
Detta är kostnaden som gemensamt har bekostat förstudien. Man får inte tillbaka denna kostnad utan det har gått till att bekosta arkitekt m.m.

Vid en ny balkong – Vilken sida av lägenheten kommer dörren att var på?
Ritningarna kommer upp på hemsidan inom kort.

Vad kostar en altan?
Samma pris för altan som balkong.

Vad händer om någon inte vill bygga en balkong fast att de först sagt ja?
Kontrakten är redan skrivna och bindande.

Vad händer om föreningen förlorar i hovrätten?
Vi hoppas att detta löser sig nu innan sommaren. Vi kan fortfarande bygga upp ställningarna. Om negativt besked får vi se vilka balkonger detta gäller och i sådana fall kanske ansöka om bygglov på nytt. Vi får vänta och se vad hovrätten säger.

De som inte betalat 10.000kr, vad händer om någon inte betalar?
Viktigt att betalningen kommer in innan byggstart, detta är en del av kostnaden för byggnationen.

För fördjupning befintliga balkonger, görs dessa om helt eller blir det bara renovering av befintlig?
Beroende på i vilket skick betongplattorna är, förhoppningsvis behöver man inte byta hela plattan.

Finns det möjlighet till ROT avdrag?
Tyvärr inte eftersom föreningen äger fasaderna.

Har alla 10.000kr gått åt till arkitekt och förstudie?
Ja.

Hur mycket större blir balkongerna?
Du kan se din balkong i byggritningarna. Dessa kommer upp på hemisdan snart

Vad handlar överklagan om?
Personen får en utbyggd balkong över sig.

Hur ser planerna ut för speciallösningar? Jag skulle vilja ha skjutdörrar.
Vi ska se vad som täcks inom bygglovet.

Kommer alla befintliga balkonger att bli lika breda?
Djupet kommer bli samma på nya och befintliga balkonger.

Vad är bredden på en standarddörrar? Jag vill inte behöva ta bort två fönster.
Standarddörr blir samma som befintligt fönster

Jag är ny, kan jag haka på detta och också få breddningen av min balkong?
Fördjupningen kommer alla att få. Breddningen måste finnas inritad och med i bygglov om man ska få det.

Kommer alla takterrasser att kosta samma, även om de är olika stora?
Ja, vi har satt ett á pris