Fastighetsskötsel och praktiska saker…

HSB har hand om fastighetsskötseln i huset och de nås på 010-442 24 24. Man kan också felanmäla på nätet via www.hsb.se/goteborg/felanmälan

Vid akuta fel efter kontorstid t ex vattenläckor mm, på kvällar och helger, ringer man Securitas på 010-470 55 98.

Trappstädning

HSB Städ sköter städning av trappuppgångar och tvättstugor. Om Ni inte är nöjda med den så felanmäl till HSB samt skicka ett mail till styrelsen.

Garageplatser

Garaget administreras av en fristående förening och vill man fråga om garageplatser så gör man det hos Andreassens Fastighetsförvaltning som har hand om förvaltningen av garaget. aff@andreassen.se

För att kunna kartlägga skadegörelse/stölder av bilar i garaget, vill vi att man anmäler alla incidenter till Andreassen.

Återvinningsrummet

Återvinningsrummet är öppet mellan kl. 07.00-20.00. I återvinningsrummet kan Ni lämna tidningar, glas, batterier, kartonger.

OBS!!! Återvinningsrummet är INTE ett grovsoprum! Lämna inte möbler, tv-apparater, kylskåp och annan typ av skräp där. Varje bostadsrättsägare och hyresgäst är skyldig att på egen hand transportera bort den typen av skräp.

Om inte återvinningsrummet fungerar måste vi tyvärr stänga det av kostnads- och hälsoskäl och alla får bära sina sopor till de kommunala stationerna. Så har skett i vår grannförening Brf Galeasen!!

Cyklar och barnvagnar

I en dom i Stockholms Tingsrätt, har Brandförsvaret stämt en fastighetsägare, i vars fastighet man fann barnvagnar och cyklar i trapphus, entreer och trapp-avsatser. Domen innebär att fastighetsägare är skyldiga vid vite att svara för att barnvagnar, cyklar o.dyl. inte placeras på sådana ställen. För vår bostads-rättsförening innebär det att vi kommer att frakta bort barnvagnar, cyklar etc. som står på sådana ställen utan förvarning.

I nedre garaget under Tredje Långgatan 35 finns ett stort cykelförråd som är gemensamt för hela huset. Använd gärna detta förråd istället för gården.

Grillning

Det är väldigt trevligt att grilla på sommaren men av flera skäl, bl.a. brandfara och hänsyn till luktstörningen för grannar, är inte grillning på balkonger tillåtet. Konsekvensen för dem som trotsar förbudet kan bli att lägenheten fråntas vederbörande. Vi har köpt in två gemensamma grillar som finns på gården.

Observera att elgrillar är ok att använda och inte omfattas av förbudet.

Balkonglådor

Balkonglådor får endast hänga på insidan av balkongen. Detta är av säkerhetsskäl. Vi har upptäckt att det likväl finns boende i huset som sätter upp balkonglådor på utsidan av sina balkonger. Dessa kommer att få skriftliga varningar.

Brandvarnare

Alla lägenhetsinnehavare är skyldiga att ha en fungerande brandvarnare. Om en brand skulle uppstå i en lägenhet och man i efterhand kan konstatera att brandvarnare saknades, så kan lägenhetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig. Man kan också fråntas sin lägenhet eftersom man grovt har åsidosatt föreningens säkerhetsregler.

Lokaler

Flera boende har hört av sig angående möjligheten att få hyra en lokal. Föreningen äger ingen festlokal och vi har heller inga övernattningslägenheter eller tomma förrådsutrymmen. Det finns några mindre utrymmen i källarplan, men dessa är små och de används för att förvara allt det skräp (främst möbler) som vaktmästaren hittar varje vecka runt om i huset.

Lappar

Det dyker ibland upp anonyma lappar i hissarna, på anslagstavlorna och även i styrelsens brevlåda. Dessa kommer att tas ner/ignoreras. Om man har åsikter eller frågor så är det bättre att kontakta styrelsen, men vi kan inte besvara frågor från anonyma boende.

Hissar

Vid fel på någon hiss så ring omedelbart till Kone på 020-73 55 77.

 

Hoppas Ni tycker att den här informationen är nyttig. Informera gärna alla som bor i Er lägenhet.

 

Med vänlig hälsning Styrelsen