Frågor på extra stämman rörande IMD EL och solceller

Den 5/11 hölls en extra stämma för att ta beslut om att övergå till IMD-EL samt att installera solceller på föreningens tak. Här är frågorna som ställdes av medlemmarna under stämman och som HSB och styrelsen hjälpte till att svara på.

Hur räknar man ut elpriset?
Ett elpris räknas ut kr/kWh

Vart sitter mätaren?
I källaren

Vilka leverantörer finns det?
Det finns olika leverantörer som HSB har ramavtal med. Produkten kan användas av olika leverantörer om man önskar byta leverantör senare.

Hur måste man underhålla IMD EL?
Var 16 år ska det göras underhåll av el-mätarna

Hur mycket är energiskatten?
Samma som idag

Hur mycket kan vi få in per år på solceller?
Ca 1/8 del – 53000kw/h

När sker debiteringen?
Med 5 månaders förskjutning 

Vad kostar IMD-el installation och solceller för föreningen?
Ca 1.3 miljoner

Kommer det nu att tas ut högre avgifter?
Nej, pengarna finns redan

Kan föreningen få solcellsbidrag
Ja, man kan ansöka om 20% avdrag 

Jag tror jag har ett bättre elpris
Ni som medlemmar kan aldrig förhandla ett bättre elpris än vad föreningen som stort kan iom IMD EL

Vad tjänar HSB på detta?
Kostnaden för avierna. Detta fakturerar HSB 82kr per lägenhet och år

Vad är avbetalnings perioden för IMD EL?
Det finns inga installationer som betalar av sig lika fort som IMD EL speciellt tillsammans med användningen av solenergi. Man brukar räkna med en “payback” på 3 år.

Måste föreningen skriva avtal med de leverantörerna som HSB rekommenderar?
Nej, men HSB rekommenderar för att få allt på samma avi. HSB jobbar med IMD EL i flera av sina föreningar och har en lång erfarenhet

Hur länge har den längsta installationen pågått?
År 2000 tror David på HSB

Använder vi maximal yta för solceller?
Man skulle kunna sätta överallt eller anordningar utanför taket men då måste man ansöka om bygglov. David tipsar om solkartan.se där man enkelt kan man se vad det blir för effekt på olika platser. 

Kan vi sätta upp stående solceller ovanpå dagiset?
Intuitivt är det inte attraktivt att sätta här då ingen har offererat detta

Om det är 5mån fördröjning – Betyder det att man betalar för januari i juni?
Ja det stämmer. Om du vill följa din förbrukning så görs det med 5-månader 

Hur fungerar det om man flyttar eftersom att det är 5mån förskjutning?
Då får man betala i efterskott 

En fråga ang kalylen
Det är ökade effektkostnader. För att inte visa några glädjekalkyler

Hur är amp skalan?
Över och under 63amp. Här i Göteborg är det samma. 

Ska vi välja HSB när vi blev så besvikna på fönsterinstallationen som HSB var med på
Inte bara HSB delaktiga utan föreningens ansvar 

Jag vill inte köpa någon fossil el!
Vi önskar bara köpa grön och förnybar el

Hur lång tid tar det att göra detta?
Styrelsen har börjat ta in offereter med installation innan Mars. Men vi vill inte ha en installation som pågår under sommaren.

Kommer balkonger bli försenade om man låter ställningarna står kvar?
Nej, balkongprojektet kommer inte påverkas alls av detta

Kommer det bli någon störning i övergången till IMD-el?
Det görs på natten och är ett jobb på ca.8h, måste vara tydligt aveserat till medlemmar och göras när lokalhyresgästerna inte har öppet 

Kommer lokalerna ligga under detta också?
Nej eftersom de får sådana här effekttoppar så är dem sina egna så att inte medlemmarna påverkas av detta

När ska taket bytas?
Nu, i underhållsplanen ska det bytas 2020 

Hur är det med underhåll på solcellerna? Måste de inte tvättas?
Eftersom de är varma (ca 70 grader) och när det regnar så rengör dem oftast sig själva bra. Underhåll måste göras på växelriktarna var 15 år. 

Om medlemarna röstar JA vilka leverantörer rekommenderas?
HSB har en specifik som de arbetar främst med, men det finns flera att välja på. Styrelsen tar givetvis in offerter och anbud från flera leverantörer. 

Hur länge är entrepenadgaranti?
5år, batteriet till själva mätaren är garantin 20år

Hur fungerar det om man vill byta?
HSB rekommenderar att välja en leverantör med en produkt som inte är låst 

Hur fungerar det att för de medlemarna som inte är här kan vi bara ändra för dem?
Stämman beslutar, men oavsett kommer det att bli billigare för alla medlemmar

Jag vill gärna ha ännu mer solceller!
Kanske en bra början att göra lite först och sedan bygga på. Styrelsen får kolla på vad som är ekonomiskt försvarsbart om man vill sätta upp ännu mer.

Räcker det verkligen med dessa solceller?
Vi måste ändå köpa in el. Men tekniken utvecklas och batterilagarna förändras så att göra en installation nu är bara bra.

Jag har läst att solenergi är ännu bättre när det är kallt!
Det stämmer, mars tillexempel är en bra månad!