En liten balkong uppdatering

Balkongprojektet har fortsatt under höst/vinter på innergården. Vi förväntar oss att ställningarna tas ned där under slutet på april efter att räcken är monterade och de sista balkongerna är färdig gjutna. Anledningen till att tiden skjutits fram är då det tillkommit arbete med byte av fönsterbalkar, elementflytt, förstärkning etc.

För några av er som får en ny balkongdörr behöver ert element och tillhörande rör flyttas, detta innebär att entreprenören kommer montera en trälist som täcker ytan de behöver borra upp.

Ställningarna mot Andra Långgatan sätts upp i början på februari, så om du har saker på din balkong kan du börja rensa denna nu.

Tyvärr kommer inte arbetet vara färdigt innan sommaren utan ställningarna på Värmlandsgatan förväntas stå även under semestern.

Viktigt: Entreprenören behöver vid tillfällen komma in i era lägenheter t.ex. för att stänga av vattnet till elementen, kontrollmäta eller borra. Vi behöver er hjälp med att ni lånar ut er nyckel eller är hemma för att underlätta byggnationen när vi efterfrågar det. Er samverkan gör att vi lättare kan hålla tidplanen.