Vi förebygger med Anticimex

Då en lägenhetsinnehavare har funnit en långsprötad silverfisk i trapphuset så kommer Anticimex hit med en saneringstekniker under nästa vecka för att gå igenom samtliga trapphus och göra förebyggande arbete.

Vi ser mycket allvarligt på detta och om du som lägenhetsinnehavare hittar långsprötad silverfisk i din lägenhet eller i föreningens gemensamma lokaler så är det viktigt att du ringer Anticimex och uppger att föreningens försäkringsbolag är LF Gbg & Bohuslän.