Nu kommer sopcontainern igen

En sopcontainer för blandat avfall kommer att finnas på mellangården mot grannföreningen den 26-29 maj med tömning den 27-28 maj.

På grund av miljöregler så finns det restriktioner om vad man får lov att slänga. Avfallsbolaget Renova kommer att vägra tömma containern om den innehåller följande:

– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.

Renovas kundservice nås på tel. 031-618530.