Radonmätningen utan anmärkning

I början på december förra året påbörjades analys av radon i vår fastighet. Samtliga lägenheter i bottenplan samt en slumputvald lägenhet på respektive våningsplan fick radonmätare att placera ut i lägenheten för analys.

Nu har svaret kommit tillbaka och vi har inga förhöjda värden någonstans i fastigheten.