Information till boende på Värmlandsgatan 19

Som ni blivit informerade om i tidigare inlägg här under dagen så har det varit en akut vattenläcka i en av kommunens brunn på Värmlandsgatan. Vattnet rann in i vår källare på Värmlandsgatan 19 och samtliga medlemmars förråd under denna adress är tyvärr drabbade.

Föreningen har via vårt försäkringsbolag saneringsbolaget Masterservice på plats just nu för grundsanering av samtliga förråd. Du som boende kommer kunna gå ner under morgondagen för att kolla till ditt förråd. Varje enskild medlem kommer att behöva anmäla skadan till sitt respektive försäkringsbolag och de vållade bolaget brukar då också gå in och stå för självrisken.

Vi kommer att ta hit en container där ni kan slänga sådant som ni inte kräver ersättning för. Rörande tid och plats för denna ber vi att få återkomma med snarast.