Sopcontainer 17-20 november

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för oss och vår grannförening Jakten kommer att finnas på mellangården den 17-20 november. Containern kommer att vara öppen kl.10:00-20:00 (på fredagen den 20/11 kommer den endast vara öppen till kl.12:00).

Passa på att slänga grejer ni vill bli av med eller rensa upp i era förråd!

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.