Lämna motion till stämman

Ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 18 maj. På grund av rådande restriktioner kommer den återigen ske genom poströstning. En formell kallelse med dagordning och röstkort kommer att delas ut i allas postfack senast 2 veckor före stämma. Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 10 april.

Ge motionen en rubrik och tänk på att skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Styrelsen kommer inför stämman att granska alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut kommer att finnas med i kallelsen.

Skicka din motion till info@skonarenpamasthugget.se eller lägg i styrelsens postfack på innergården. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 april.