Containern kommer igen!

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för oss och vår grannförening Jakten kommer att finnas på mellangården den 28-31 mars. Containern kommer att vara öppen kl.10:00-20:00 (på måndagen den 31/5 kommer den endast vara öppen kl.10:00-12:00).

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.