Viktigt meddelande om balkonginglasning från Alulux

Montaget går fortare än vad vi beräknat, glädjande besked, mycket till följd av att ni medlemmar är lättillgängliga samt lämnar in era nycklar enl nedan.

Vi fortsätter nu i uppgång 30 och 33 ifrån torsdag 17/2.

Vi ber alla berörda att lämna sin extranyckel före aktuell vecka i styrelsens brevinkast 

Behöver man hjälp med nyckelinlämning kan man ringa Maud Wibäck tel 070-69563 84.Observera att er nyckel måste vara bra uppmärkt med efternamn OCH lägenhetsnummer. OBS skriv numret med portnumret i tex 2853.

Följande läg. nummer skall lämna in nyckel snarast, Alulux kommer börja med uppg 30 och sedan 33 frånochmed 17/2

3021/1201
3031/1301
3033/1303
3043/1403
3044/1404
3053/1503
3341
3342/1303
3343/1303
3354/1404

Planen är att Alulux gör en balkong per dag, men som tidigare påvisat kan det gå lite fortare eller långsammare. Grovplaneringen som följande:

V 8-9      uppgång 30 och 33
V10-13  uppgång 35, 17 och 19

Observera om vi håller denna fart uppe så kan det finnas chans att börja i uppgång 35 redan slutet av vecka 9

Alulux kommer efter avslutat montage lämna tillbaka nyckel till styrelsen, alt i ex. postbox efter senare ök. Alulux kommer informera löpande gällande ev. förändringar i grovplaneringen, det är som vi alla vet mycket speciella tider med mycket smittspridning just nu, så det kan gälla både boende som ev. inte kan släppa in eller montörer som blir sjuka. Senaste uppdateringarna hittar du på vår hemsida. Blir någon sjuk så kommer planeringen att se annorlunda ut på relativt kort varsel, men vi är alla medvetna om läget. Tidigare info om inglasning finns också  på vår hemsida.