Lämna motion till årsstämman

Ordinarie föreningsstämma kommer hållas måndagen den 23 maj. En formell kallelse kommer tillsammans med årsredovisningen att delas ut i allas postfack senast två veckor före stämman. Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 17 april.

Skicka din motion till info@skonarenpamasthugget.se eller lägg i styrelsens postfack på innergården.

Ge motionen en rubrik, tänk på att skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Styrelsen kommer inför stämman att läsa alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i kallelsen och kommer också att läggas upp på www.skonarenpamasthugget.se/stamma-2022 där alla medlemmar kan läsa och ställa frågor till motionen.