Inglasning

De flesta balkonger som ingick i bygglov #1 och önskade inglasning är nu klara. Vår valda inglasningsleverantör Alulux håller just nu på att färdigställa bygglovshandlingar för de balkonger som ingår i bygglov #2 (balkonger på markplan samt högst upp).

Ingår din balkong i bygglov #1 och inte är inglasad så finns det möjlighet att glasa in den så länge bygglovet är fortfarande är giltigt. Föreningen tillåter endast inglasning utförd av Alulux.

Vill ni ha en kostnadsfri mätning för att få en offert gällande inglasning till er balkong vänligen maila Alulux på info@alulux.se. Skriv med föreningensnamn, ert namn, adress, lägenhetsnummer, mail och telefonnummer. Alulux kommer sedan att boka en dag/tid med er för att mäta balkongen och ni får en offert att ta ställning till.