Garagestädning

Garagestädning kommer att ske på tisdag den 24 maj från kl. 09:00-15:00, vilket medför att garaget då måste vara helt tömt på fordon.

Kvarvarande fordon kommer att bötfällas med ett belopp på 500kr.