Garaget målas om

Under perioden 15/9-27/10 så kommer garaget att målas om och periodvis vara stängt och parkeringsförbud råda. Bra är om ni redan nu börjar titta på alternativa uppställningsplatser under denna tiden.

LSF ämnar inom kort sammanställa mer exakt information om vilka dagar samt vilka delar av garaget som påverkas och då kommer vi med mer information.