Viktig information ang. tömning av balkonger!

Som ni alla sett och vet så är balkongprojektet igång men inte utan lite engagemang från samtliga medlemmar.

Det vi önskar från er är:

– Att tömma SAMTLIGA balkonger omgående från diverse inventarier (möbler, krukor, golv och annat) detta för att entreprenörer kommer montera ner räcket för att inspektera samt riva befintlig balkong. Balkongerna mot innergården måste vara tömda senast fredagen den 30/8.

– För er som vill slänga eventuell inventarier så kommer det att finnas en container placerad på mellangården för bortforsling. Denna kommer finnas över helgen med start från fredag 2019.08.23 fram till måndag 2019.08.26 (Det är strängt förbjudet att slänga impregnerat material och el-artiklar)

Entreprenören kommer även att blockera era balkongdörrar för att undanröja risken att någon vistas på en balkong utan räcke. I övrigt så monteras ställning på hela innergården för att sedan användas som arbetsplattform och en bra arbetsmiljö för våra flitiga arbetare.

Har ni några frågor är ni välkomna att vända er till info@skonarenpamasthugget.se