Dags för radonmätning

Nu är det dags att mäta radonhalten igen. Det är viktigt att göra detta för att se att halten inte överstiger referensnivån 200 Bq/m3. Om den gör detta så måste åtgärder vidtas eftersom att det kan påverka hälsan. Samtliga lägenheter i bottenplan samt en slumputvald lägenhet på respektive våningsplan kommer få radonmätare att placera ut i lägenheten.

All kontakt kommer att ske via företaget Breda Blick, de kommer att dela ut mätare, hjälpa er att placera dem, samla in dem och sedan sammanställa data.