Ombyggnationen av portar har påbörjats

EDB har idag påbörjat ombyggnation av portar med start på Värmlandsgatan 19 och 17. Man kommer sedan gå över och fortsätta med portarna på Andra Långgatan.

Berörda medlemmar kommer behöva använda entrén via innergården när arbetet utförs under V.48 och V.49.