Stenplattor till portarna är något försenade

Styrelsen vill igen tacka för allas tålamod kring att vi just nu lever i en liten byggarbetsplats. Men desto bättre blir det i nästa år när mycket blir klart samtidigt. Tyvärr har stenplattorna till entréerna vid portarna på Andra Långgatan och Värmlandsgatan blivit något försenade och sista iordningsställandet kommer därför istället att ske i mitten av januari. 

Några har också uppmärksammat att det varit problem med att blippen och porttelefonen inte båda fungerar. Elektrikern kollar på detta just nu och det kommer att vara åtgärdat snarast.