Information om TV4 och C MORE

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare. Med största sannolikhet kommer detta att ske kl. 23.59 ikväll, tisdagen den 10/12.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi i styrelsen eller fastighetsägarna i nuläget kan påverka. Vi inväntar enöverenskommelse mellan Com Hem och Telia. För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt