Solpaneler

Flera av er har säkert sätt att det monterats täkfästen på taken och nu börjar också solpanelerna att komma på plats. Just nu ser det ut som att tidsplanen med färdigställande under V.13 kommer att hållas.