Extrastämma

Styrelsen för BRF Skonaren på Masthugget 6:18 önskar bjuda in samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma via poströstning för att ta beslut om föreningens pågående och nya projekt.

På grund av rådande restriktioner sker föreningsstämman genom poströstning. Styrelsen önskar följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför sker extrastämman med enbart poströstning, datum för stämman är den 25 januari 2021 och inkomna röster kommer då räknas och protokoll att föras.

Alla medlemmar ska ha fått kallelse, dagordning samt röst formulär utdelat i sin brevlåda. Har du inte fått detta så vänligen kontakta styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se eller ring Sandra på nummer 072-3411703.

Poströsten lämnas i styrelsens brevlåda på innergården senast den 24 januari 2021 kl. 23:59.

Medlemmar kan lämna begäran om upplysning eller ställa en fråga skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens hemsida http://www.skonarenpamasthugget.se/extra-stamma.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med en poströst.