Kallelse och årsredovisningen är utdelad

Som tidigare informerats kommer ordinarie föreningsstämma 2021 ske via poströstning. Kallelse och röstkort har tillsammans med årsredovisningen delats ut i alla medlemmars postfack.

All information kring stämman finner ni under länken: skonarenpamasthugget.se/stamma-2021

Styrelsen uppmannar samtliga medlemmar att komma in med en röst!