Sopcontainer April 2024

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för grannföreningen Jakten och Skonaren kommer att finnas på mellangården 26/4 – 29/4 2024.

Containern kommer att vara öppen kl 10-20 utom måndagen 29/4 endast kl 10-12.  

Det finns miljöregler med restriktioner om vad man får slänga.

Avfallsbolaget Renova kommer att vägra tömma containern om den innehåller följande:

  • Vitvaror t.ex. spisar, kylskåp
  • Elektronik typ TV-apparater
  • Impregnerat trä
  • Kemikalier
  • Gips
  • Matavfall
  • Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i Containern, tvingas föreningen att beställa hit en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en onödig kostnad för föreningarna och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter för lägenheterna. Kontakta istället Kommunens Återvinningsstationer för mer information.

Renovas kundservice når man på tel. 031-61 85 30.

      Önskar alla boende en fin vår.  

       Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *