Sopcontainer April 2024

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för grannföreningen Jakten och Skonaren kommer att finnas på mellangården 26/4 – 29/4 2024.

Containern kommer att vara öppen kl 10-20 utom måndagen 29/4 endast kl 10-12.  

Det finns miljöregler med restriktioner om vad man får slänga.

Avfallsbolaget Renova kommer att vägra tömma containern om den innehåller följande:

 • Vitvaror t.ex. spisar, kylskåp
 • Elektronik typ TV-apparater
 • Impregnerat trä
 • Kemikalier
 • Gips
 • Matavfall
 • Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i Containern, tvingas föreningen att beställa hit en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en onödig kostnad för föreningarna och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter för lägenheterna. Kontakta istället Kommunens Återvinningsstationer för mer information.

Renovas kundservice når man på tel. 031-61 85 30.

      Önskar alla boende en fin vår.  

       Styrelsen

Sopcontainer

Sopcontainer på mellangården 27 – 30 Oktober 2023

Containern kommer att vara öppen kl. 10:00 – 20:00 utom måndagen 30 augusti endast
kl. 10-12.
Det finns miljöregler med restriktioner om vad man får slänga.
Avfallsbolaget Renova kommer att vägra tömma containern om den innehåller följande:

 • Vitvaror t.ex. spisar, kylskåp
 • Elektronik typ TV-apparater
 • Impregnerat trä
 • Kemikalier
 • Gips
 • Matavfall
 • Möbler innehållande stålfjädrar
  Om någon slänger ovanstående föremål i Containern, tvingas föreningen att beställa hit en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en onödig kostnad för föreningarna och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter för lägenheterna. Kontakta istället Kommunens Återvinningsstationer för mer information klicka här.
  Renovas kundservice når man på tel. 031-61 85 30.