Nya Torktumlare

Vi har nu bytt ut två till (två återstår) av de gamla torktumlarna till de av energisnålare model. Återbetalningstiden är ca 2-3 år tack vara den lägre energiförbrukningen, därefter ger det en årlig avkastning på 8% på investerat kapital under den förväntade livslängden på 10-15 år. De gamla torkskåpen används inte lika mycket så ur ett miljö och kostnadsperspektiv byter vi dem först när de går sönder. För övrigt har vi även under hösten dragit fram varmvattenledningar till samtliga tvättmaskiner i fastigheten. Fördelen med de, förutom att det kortar ner tvättiden något, är att vi då använder energin som skapas i fjärrvärmeverken. Vi sänker därmed vår klimatpåverkat och i rundar slängar halverar uppvärmningskostnaden för vattnet.

Mvh/Styrelsen

EDIT 190122 – Tidigare stod felaktigt att de två sista var utbytta