Planerat strömavbrott för inkoppling av laddboxar i garaget

Fredagen den 4 december klockan 00:00-04:00 kommer strömmen att brytas i samtliga lägenheter och i hela fastigheten för installation av laddstationer i garaget. Det kommer att vara helt strömlöst under aktuell tid.

Inga portdörrar kommer att beröras, tagg ska funka. Men om du inte kommer in i porten så vänligen ring styrelsen på numret nedan. Hissarna kommer att köras ner i bottenläge och stängas av kl.23.00 på torsdag kväll. De kommer igång när arbetet är klart kring kl.04:00, fredag morgon.

Att tänka på vid dessa tillfällen är att ha känslig elektronisk utrustning utdraget samt att hålla kyl och frys stängd så mycket som möjligt för att bevara kylan. Om du använder någon utrustning med el nattetid, tillexempel din mobiltelefon, tänk på att ha denna uppladdad innan avbrottet. Samt att på morgonen kontrollera så att strömmen är tillbaka i lägenheten, då de kan hända att jordfelsbrytaren i lägenheten löser ut. Är man bortrest aktuella datum bör någon anhörig komma och kontrollera så strömmen är på i lägenheten eller så kan du höra av dig till styrelsen.

Har du frågor kring avbrottet eller får problem under kvällen så hör av dig till styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se eller ring Sandra i styrelsen på nummer: 072-341 17 03

Containern är här!

Containern är på plats på mellangården. Den kommer stå kvar till på fredag förmiddag. Tänk på att ställa in grejer så långt som möjligt i containern så att mer får plats.

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Sopcontainer 17-20 november

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för oss och vår grannförening Jakten kommer att finnas på mellangården den 17-20 november. Containern kommer att vara öppen kl.10:00-20:00 (på fredagen den 20/11 kommer den endast vara öppen till kl.12:00).

Passa på att slänga grejer ni vill bli av med eller rensa upp i era förråd!

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.