Viktig information ang. tömning av balkonger!

Som ni alla sett och vet så är balkongprojektet igång men inte utan lite engagemang från samtliga medlemmar.

Det vi önskar från er är:

– Att tömma SAMTLIGA balkonger omgående från diverse inventarier (möbler, krukor, golv och annat) detta för att entreprenörer kommer montera ner räcket för att inspektera samt riva befintlig balkong. Balkongerna mot innergården måste vara tömda senast fredagen den 30/8.

– För er som vill slänga eventuell inventarier så kommer det att finnas en container placerad på mellangården för bortforsling. Denna kommer finnas över helgen med start från fredag 2019.08.23 fram till måndag 2019.08.26 (Det är strängt förbjudet att slänga impregnerat material och el-artiklar)

Entreprenören kommer även att blockera era balkongdörrar för att undanröja risken att någon vistas på en balkong utan räcke. I övrigt så monteras ställning på hela innergården för att sedan användas som arbetsplattform och en bra arbetsmiljö för våra flitiga arbetare.

Har ni några frågor är ni välkomna att vända er till info@skonarenpamasthugget.se

Garaget målas om

Under perioden 15/9-27/10 så kommer garaget att målas om och periodvis vara stängt och parkeringsförbud råda. Bra är om ni redan nu börjar titta på alternativa uppställningsplatser under denna tiden.

LSF ämnar inom kort sammanställa mer exakt information om vilka dagar samt vilka delar av garaget som påverkas och då kommer vi med mer information.

Hittar du inte din cykel?

Tisdagen den 13/7 så har vi i styrelsen flyttat cyklar som ej ser ut att användas så frekvent till cykelrummet i garaget, ingång vid 35:an. Anledningen till detta är att styrelsen har missbedömt hur mycket plats som behövdes under utbyggnaden av återvinningsrummet och var tvungna att agera snabbt.

Vi ber om ursäkt om detta har skapat olägenheter för dig! Om du inte hittar din cykel vänligen gör en felanmälan till HSB (https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/) så kommer de att hjälpa dig.

Nu startar balkongprojektet!

Projektet balkongrenovering och nybyggnation av balkonger startar idag 2019-08-12 med ställningsbyggnation på innergården. Samtidigt påbörjas också utbyggnaden av återvinningsrummet.

Innergården är beräknad att arbetas på under resterande delen av året 2019.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera er med status på projektet här och vid frågor tveka inte att höra av dig till oss i styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se