Inglasning

De flesta balkonger som ingick i bygglov #1 och önskade inglasning är nu klara. Vår valda inglasningsleverantör Alulux håller just nu på att färdigställa bygglovshandlingar för de balkonger som ingår i bygglov #2 (balkonger på markplan samt högst upp).

Ingår din balkong i bygglov #1 och inte är inglasad så finns det möjlighet att glasa in den så länge bygglovet är fortfarande är giltigt. Föreningen tillåter endast inglasning utförd av Alulux.

Vill ni ha en kostnadsfri mätning för att få en offert gällande inglasning till er balkong vänligen maila Alulux på info@alulux.se. Skriv med föreningensnamn, ert namn, adress, lägenhetsnummer, mail och telefonnummer. Alulux kommer sedan att boka en dag/tid med er för att mäta balkongen och ni får en offert att ta ställning till.

Containern är här!

Containern kommer att vara öppen mellan kl.10-20 (utom på måndagen den 11/4 då endast mellan kl.10-12). Containern är beställd tillsammans med vår grannförening Jakten och man får lov att slänga blandat avfall.

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här