Glöm inte att rösta till extrastämman!

Pga. rådande restriktioner sker föreningens extrastämma genom poströstning. Samtliga medlemmar har fått kallelse inkl. röstformulär utdelat i brevlådan.
Har du tappat bort ditt formulär eller önskar ett nytt, hör av dig till styrelsen.

Frågor och svar kring bilagorna publiceras löpande på föreningens hemsida under länken: www.skonarenpamasthugget.se/extra-stamma. Här kommer också protokollet från stämman att publiceras måndagen den 25/1. 

Glöm inte lämna in din röst i föreningens brevinkast på innergården.
Sista dagen att lämna rösten är imorgon, söndag den 24/1.

Container 15-18 januari

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för oss och vår grannförening Jakten kommer att finnas på mellangården den 15-18 januari. Containern kommer att vara öppen kl.10:00-20:00 (på måndagen den 18/1 kommer den endast vara öppen till kl.12:00).

Passa på att dansa ut julen och kasta granen i containern!

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.

Extrastämma

Styrelsen för BRF Skonaren på Masthugget 6:18 önskar bjuda in samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma via poströstning för att ta beslut om föreningens pågående och nya projekt.

På grund av rådande restriktioner sker föreningsstämman genom poströstning. Styrelsen önskar följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför sker extrastämman med enbart poströstning, datum för stämman är den 25 januari 2021 och inkomna röster kommer då räknas och protokoll att föras.

Alla medlemmar ska ha fått kallelse, dagordning samt röst formulär utdelat i sin brevlåda. Har du inte fått detta så vänligen kontakta styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se eller ring Sandra på nummer 072-3411703.

Poströsten lämnas i styrelsens brevlåda på innergården senast den 24 januari 2021 kl. 23:59.

Medlemmar kan lämna begäran om upplysning eller ställa en fråga skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens hemsida http://www.skonarenpamasthugget.se/extra-stamma.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med en poströst.

Nyårshälsning

Ett på många sätt mycket märkligt år närmar sig nu sitt slut. Ett år som till stor del har kantats av den rådande pandemin men också färdigställande av många av föreningens projekt. 

I början på året fick vi inte bara ett textil kärl i vårt nya återvinningsrum utan också ett helt nytt tak med solpaneler. I mars monterades den första nya balkongdörren till de nya balkongerna och lagom till sommaren stod de flesta av föreningens balkonger klara (även om några uthålligt fick vänta ända till september). I början av sommaren så överlevde vi alla två nätter med strömavbrott när vi installerade IMD-el och upphandlade ett gemensamt elavtal. Lagom till midsommar drabbades förråden på Värmlandsgatan 19 av en akut avloppsläcka från kommunens brunn. Tack igen till alla medlemmar som hjälptes åt under denna tuffa tid. Slutet gott, allting gott och förrådet renoverades helt och vi hoppas kunna gå vidare och även renovera övriga av föreningens förråd. 

Vi satte in luftrenare och flugfångare i stora soprummet för att minska lukten vid sopnedkasten, radonmätningen gjordes utan anmärkning och Anticimex sanerade alla tvättstugor och trappuppgångar. Coop flyttade in i gamla Netto butiken och läckan på lågdelstaket åtgärdades med ett nytt tätskikt samtidigt som 30st laddstolpar installerades i garaget och innergården fick en liten uppfräschning. 

Slutligen vill vi också tacka alla hjälpsamma medlemmar för att ni alla haft möjlighet att släppa in Energi och Miljöteknik så att de har kunnat åtgärda värmeregleringen i fastigheten! 

Nu välkomnar vi år 2021 med förhoppning om friskare tider och mer spännande projekt i föreningen! 

Styrelsen önskar er alla ett riktigt gott nytt år! 

Tveka inte heller att höra av dig till oss med dina tankar och ideér på info@skonarenpamasthugget.se