Containern kommer 6-11 april

En sopcontainer kommer till mellangården mellan 6-11 april med en extratömning den 8 april. Den kommer att vara öppen mellan kl.10-20 (utom på måndagen den 11/4 då endast mellan kl.10-12). Containern är beställd tillsammans med vår grannförening Jakten och man får lov att slänga blandat avfall.

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.

Lämna motion till årsstämman

Ordinarie föreningsstämma kommer hållas måndagen den 23 maj. En formell kallelse kommer tillsammans med årsredovisningen att delas ut i allas postfack senast två veckor före stämman. Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 17 april.

Skicka din motion till info@skonarenpamasthugget.se eller lägg i styrelsens postfack på innergården.

Ge motionen en rubrik, tänk på att skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Styrelsen kommer inför stämman att läsa alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i kallelsen och kommer också att läggas upp på www.skonarenpamasthugget.se/stamma-2022 där alla medlemmar kan läsa och ställa frågor till motionen.

Inglasning Värmlandsgatan 17 och 19

Av de lägenheter som ingår i bygglov #1 och som accepterat offerten för inglasning är det nu endast 7 lägenheter som återstår på Värmlandsgatan 17 och 19.

Bor du i någon av dessa lägenheter och inte har möjlighet att vara hemma under kommande vecka (vecka 10) MÅSTE du lämna nyckel i styrelselådan på innergården.