Påminnelse om tagguppdatering

Om du/ni har missat tiderna för tagguppdatering. Kan vi erbjuda en ny tid för uppdateringen.

Vid bokade tiderna nedan har ni möjlighet att komma med alla taggar ni har tillgång till.

Styrelsen kommer att kontrollera alla avläsningstaggar associerade med lägenheten och de elektroniska låsen som finns i huset och spärra saknade/borttappade taggar från systemet.

Söndag den 6 mars, mellan kl. 18:00 – 19:00
Måndag den 7 mars, mellan kl. 18:00 – 19:00.

Lokal: Styrelserummet

Observera att ej uppdaterade taggar kommer att rensas ur systemet.

Har du inte möjlighet att komma med taggarna vid ovanstående bokade tider så kontakta: Maud Vibäck på maud.wiback@skonarenpamasthugget.se

Viktigt meddelande om balkonginglasning från Alulux

Montaget går fortare än vad vi beräknat, glädjande besked, mycket till följd av att ni medlemmar är lättillgängliga samt lämnar in era nycklar enl nedan.

Vi fortsätter nu i uppgång 30 och 33 ifrån torsdag 17/2.

Vi ber alla berörda att lämna sin extranyckel före aktuell vecka i styrelsens brevinkast 

Behöver man hjälp med nyckelinlämning kan man ringa Maud Wibäck tel 070-69563 84.Observera att er nyckel måste vara bra uppmärkt med efternamn OCH lägenhetsnummer. OBS skriv numret med portnumret i tex 2853.

Följande läg. nummer skall lämna in nyckel snarast, Alulux kommer börja med uppg 30 och sedan 33 frånochmed 17/2

3021/1201
3031/1301
3033/1303
3043/1403
3044/1404
3053/1503
3341
3342/1303
3343/1303
3354/1404

Planen är att Alulux gör en balkong per dag, men som tidigare påvisat kan det gå lite fortare eller långsammare. Grovplaneringen som följande:

V 8-9      uppgång 30 och 33
V10-13  uppgång 35, 17 och 19

Observera om vi håller denna fart uppe så kan det finnas chans att börja i uppgång 35 redan slutet av vecka 9

Alulux kommer efter avslutat montage lämna tillbaka nyckel till styrelsen, alt i ex. postbox efter senare ök. Alulux kommer informera löpande gällande ev. förändringar i grovplaneringen, det är som vi alla vet mycket speciella tider med mycket smittspridning just nu, så det kan gälla både boende som ev. inte kan släppa in eller montörer som blir sjuka. Senaste uppdateringarna hittar du på vår hemsida. Blir någon sjuk så kommer planeringen att se annorlunda ut på relativt kort varsel, men vi är alla medvetna om läget. Tidigare info om inglasning finns också  på vår hemsida.

Taggrensning – Värmlandsgatan 17

Samtliga boende på Värmlandsgatan 17 kan få sina taggar uppdaterade i styrelserummet på

söndag den 13 februari, mellan kl. 18:00 – 19:00 eller 
onsdagen den 16 februari, mellan kl. 18:00 – 19:00

Observera att ej uppdaterad taggar kommer att rensas ur systemet.

Har du inte möjlighet att komma med taggarna vid ovanstående bokade tider så kontakta
Maud Wibäck på maud.wiback@gmail.com

För ökad trygghet i våra fastigheter kommer vi att se över vårt tagg-system och uppdatera alla registrerade nyckeltaggar då vi har märkt att det finns många obehöriga taggar i omlopp. Respektive trappuppgång kommer bli informerade här och via postfacket när man kan registrera om sina taggar.

Styrelsen kommer att kontrollera alla avläsningstaggar associerade med lägenheten och de elektroniska låsen som finns i huset och spärra saknade/borttappade taggar från systemet.

Inglasning – Viktig information!

Nu var vi äntligen framme vid montagestart för balkonginglasningar!

Vi ber alla berörda att lämna sin extranyckel före aktuell vecka i styrelsens brevinkast 

Behöver man hjälp med nyckel inlämning kan man ringa Maud Wibäck på tel. 070-695 63 84. Observera att er nyckel måste vara bra uppmärkt med efternamn och lägenhetsnummer. OBS skriv numret med portnumret i tex 2853.

Följande lägenhetsnummer skall lämna in nyckel snarast:
2624/1204
2642/1402
2654/1504
2664/1604
2841/1401
2844/1404
2853/1503
2861/1601
2862/1602

Alulux kommer börja med uppgång 26 och sedan 28 under vecka 6-7. Planen är att Alulux gör en balkong per dag, men som tidigare påvisat kan det gå lite fortare eller långsammare.

Grovplaneringen ligger efter detta som följande:
Vecka 8-9     uppgång 30 och 33
Vecka 10-13  uppgång 35, 17 och 19

Alulux kommer efter avslutat montage lämna tillbaka nyckel till styrelsen, alt i ex. postbox efter senare ök. Alulux kommer informera löpande gällande ev. förändringar i grovplaneringen, det är som vi alla vet mycket speciella tider med mycket smittspridning just nu, så det kan gälla både boende som ev. inte kan släppa in eller montörer som blir sjuka. Senaste uppdateringarna hittar du på vår hemsida.Blir någon sjuk så kommer planeringen att se annorlunda ut på relativt kort varsel, men vi är alla medvetna om läget.