Stämmoprotokoll

Den 18/5 hölls årsstämman där samtliga poströster räknades. Vi tackar igen för ett så stort engagemang, 75st poströster hade inkommit i tid till denna stämma.

Här kan du läsa protokollet: Stämmoprotokoll 2021

Extra stort tack också till – Per, Ida, Oskar och Helen som genomförde stämman och räknade samtliga röster.

Containern kommer igen!

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för oss och vår grannförening Jakten kommer att finnas på mellangården den 28-31 mars. Containern kommer att vara öppen kl.10:00-20:00 (på måndagen den 31/5 kommer den endast vara öppen kl.10:00-12:00).

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.

Glöm inte att lämna in din poströst

Idag, måndag den 17 maj, är sista dagen att lämna in poströsten i styrelsens brevlåda på innergården. Vi uppmanar alla medlemmar att inkomma med en röst!

Frågor rörande motionerna finns att läsa här: https://skonarenpamasthugget.se/stamma-2021/

Har du en fråga, har tappat bort ditt röstkort eller önskar ett nytt för att ändra din röst – vänligen hör av dig till styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se

Grönare tak

Nu är äntligen arbetet med en grönare yta på lågdelstaket ovanför dagis och minihotellet igång. Vår entreprenör Utetjänst kommer först att montera smidesräcket som sitter längs med taket. Etapp 2 är montage av den permanenta trappa som kommer sitta i hörnet mot ingång 33. Etapp 3 är anläggning av de gröna ytorna, landgångar m.m.

Det kommer vara en del ljud från byggnationen och vi tackar på förhand för er förståelse kring detta. Det mest högljudda jobbet kommer att vara när infästning av balkarna sker, detta har vi valt att koncentrera till 3 dagar för att få det arbetet klart. Vi kommer att uppdatera er så fort dessa dagar är fastställda. Ytan beräknas färdigställas innan högsommarn.