Dags för radonmätning

Nu är det dags att mäta radonhalten igen. Det är viktigt att göra detta för att se att halten inte överstiger referensnivån 200 Bq/m3. Om den gör detta så måste åtgärder vidtas eftersom att det kan påverka hälsan. Samtliga lägenheter i bottenplan samt en slumputvald lägenhet på respektive våningsplan kommer få radonmätare att placera ut i lägenheten.

All kontakt kommer att ske via företaget Breda Blick, de kommer att dela ut mätare, hjälpa er att placera dem, samla in dem och sedan sammanställa data.

Ställningar för takomläggning

Som säkert flera av er noterat så håller det just nu på att monteras fler ställningar i vår förening. På Tredje Långgatan (hörnet till videobutiken). Dessa kommer att användas för takomläggningen som sker nu i vinter och inte för balkonger.

Styrelsen kommer vidare att hålla er uppdaterade här hur det går med takomläggningen.

Stor uppslutning på extra stämman i tisdags!

Väldigt roligt att se så många medlemmar på den extra föreningsstämman som hölls i tisdags den 5/6. Stämman initierades för att ta ett beslut om att övergå till IMD EL samt att installera solceller på föreningens tak.

Styrelse ordförande Anette Meijer öppnade stämman och David Skarin från HSB var på plats för att mer ingående förklara vad IMD EL är och hur det effektivt kan användas tillsammans med solenergi, Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnader för vår elkonsumtion, och skapa medvetande om vår förbrukning. Vi tror att efterfrågan och värdet på föreningens lägenheter ökar i samband med att vi gör vår förening till en av de mest miljömedvetna och klimatneutrala bostadsrättsföreningarna i Sverige.

Här kan du läsa de frågor som dök upp under stämman. Samtliga medlemmar på stämman var eniga om beslutet att övergå till IMD EL och att installera solceller. 

Vi i styrelsen kommer hålla er fortsatt uppdaterade i arbetet med detta här.