Fastighetsel avstängd ikväll

Äntligen kommer vi att koppla in våra nya solpaneler och börja producera vår egen el. För detta krävs att vi bryter fastighetselen under en kort stund. Detta kommer att ske ikväll måndag 27/4 kl.22:00 – 00:00.

Det som berörs är:
Allmän belysning
Hissar
Tvättstugor
Sopnedkast
Föreningens internet

Har ni frågor eller något akutärende under denna perioden så kan du kontakta David i styrelsen på 0760183292