Offert på inglasning av balkong

För er med balkong som ingår i bygglov #1 för inglasning – Nu är det bara ett par dagar kvar att svara på Alulux offert för inglasning.

Styrelsen ber er att svara JA eller NEJ på offerten till Alulux så att vi vet hur många som önskar glasa in och kan lägga beställningen.

Missa inte! Prylinsamling 17-19 september!

Har du kläder, böcker, glas, porslin eller andra lite mindre föremål som du inte använder längre och tror någon annan kan vara mer intresserad av? Eller är du intresserad av att uppdatera din egen arsenal av prylar? Jakten och Skonaren har i samarbete med Björk & Frihet beställt insamlingskärl för inlämning av ovannämnda prylar.

Behållarna kommer att stå på mellangården från FREDAG eftermiddag den 17 sept. till SÖNDAG eftermiddag den 19 sept. Under natten placeras kärlen inne på våra gårdar.

I kärlen kan du lämna ovannämnda föremål, eller för den delen plocka upp något du själv är intresserad av. Tänk bara på att det ska vara hela och användbara saker. Det som blir kvar åker sedan till Björn & Frihet. Om du vill slänga trasiga saker kommer en stor container för detta två veckor senare.

Ny information om balkong inglasning

Bygglovet för balkong inglasning är nu beviljat! Vänligen observera att bygglov #1 inte gäller hörnbalkong, uteplats, takbalkong eller terass.

  • 16.00-18.00 9/9 kommer Alulux tillbaks för att mäta de som inte kunde vara hemma senast. Finns fler intresserade av mätning+offert så maila info@skonarenpamasthugget.se
  • Vi har fått bygglov med startbesked för inglasning av alla balkonger i omgång1. Bygglov för hörnbalkong, uteplats och takbalkong kommer nästa vända.
  • Offert för de som haft mätning är på G.
  • Nästa steg är att varje hushåll tar ställning till sin offert och sedan gör föreningen en samlad beställning. Därefter är leveranstid c:a 10 veckor med montering inifrån lägenhet.

Visning av inglasning 18/8

Onsdagen den 18 augusti kl.17:00-19:00 så kommer en representant från Alulux hit till vår innergård för att visa på hur det fungerar med inglasning av balkong samt finnas tillgänglig för att svara på frågor om detta.

Mer information kommer och kommer att anslås i hissen.

Bahnhof – Planerat servicearbete

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar internetuppkopplingen för samtliga medlemmar under natten den 24 augusti, internet förväntas ligga nere i upp till en timme.

Start: 2021-08-24 00:01
Stop: 2021-08-24 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 1 timme.

Parasoller

Nu finns det två stycken parasoll på vår innergård för alla medlemmar att använda varma eller kalla dagar i sommar. Vi hjälps åt att fälla ner dem och ta hand om dem så att vi kan använda parasollen i många år framöver.

Städning av garaget imorgon

Vi påminner om att imorgon, måndag, kommer städning av garaget att genomföras. Det innebär att garaget måste vara helt fritt från bilar mellan kl.07-16. Kvarvarande fordon kommer att bötfällas med 500 kr.

Stämmoprotokoll

Den 18/5 hölls årsstämman där samtliga poströster räknades. Vi tackar igen för ett så stort engagemang, 75st poströster hade inkommit i tid till denna stämma.

Här kan du läsa protokollet: Stämmoprotokoll 2021

Extra stort tack också till – Per, Ida, Oskar och Helen som genomförde stämman och räknade samtliga röster.

Containern kommer igen!

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för oss och vår grannförening Jakten kommer att finnas på mellangården den 28-31 mars. Containern kommer att vara öppen kl.10:00-20:00 (på måndagen den 31/5 kommer den endast vara öppen kl.10:00-12:00).

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.