Ny teknisk förvaltning // New technical service provider

Från 1:a juli har vi en ny teknisk förvaltning. Felanmälan kan göras via telefon, mejl eller online via hemsidan.

 • 031-220554 (Telefontider vardag kl 07:30-11:30 samt 12:30-15:30, övrig tid telefonsvarare)
 • Jour 0734-16040 (kväll och helg, endast akuta ärenden)
 • felanmälan@mbafast.se
 • www.mbafast.se

From July 1, we have a new technical service provider. Error reporting can be done by phone, email or online via the website.

 • 031-220554 (Telephone hours weekdays 07:30-11:30 and 12:30-15:30, other times answering machine)
 • On call 0734-16040 (evening and weekend, only urgent cases)
 • felanmälan@mbafast.se
 • www.mbafast.se

Sopcontainer April 2024

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för grannföreningen Jakten och Skonaren kommer att finnas på mellangården 26/4 – 29/4 2024.

Containern kommer att vara öppen kl 10-20 utom måndagen 29/4 endast kl 10-12.  

Det finns miljöregler med restriktioner om vad man får slänga.

Avfallsbolaget Renova kommer att vägra tömma containern om den innehåller följande:

 • Vitvaror t.ex. spisar, kylskåp
 • Elektronik typ TV-apparater
 • Impregnerat trä
 • Kemikalier
 • Gips
 • Matavfall
 • Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i Containern, tvingas föreningen att beställa hit en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en onödig kostnad för föreningarna och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter för lägenheterna. Kontakta istället Kommunens Återvinningsstationer för mer information.

Renovas kundservice når man på tel. 031-61 85 30.

      Önskar alla boende en fin vår.  

       Styrelsen

Sopcontainer

Sopcontainer på mellangården 27 – 30 Oktober 2023

Containern kommer att vara öppen kl. 10:00 – 20:00 utom måndagen 30 augusti endast
kl. 10-12.
Det finns miljöregler med restriktioner om vad man får slänga.
Avfallsbolaget Renova kommer att vägra tömma containern om den innehåller följande:

 • Vitvaror t.ex. spisar, kylskåp
 • Elektronik typ TV-apparater
 • Impregnerat trä
 • Kemikalier
 • Gips
 • Matavfall
 • Möbler innehållande stålfjädrar
  Om någon slänger ovanstående föremål i Containern, tvingas föreningen att beställa hit en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en onödig kostnad för föreningarna och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter för lägenheterna. Kontakta istället Kommunens Återvinningsstationer för mer information klicka här.
  Renovas kundservice når man på tel. 031-61 85 30.

Sopcontainer på mellangården 19 – 22 Augusti 2022.

Containern kommer att vara öppen mellan kl.10-20 (utom på måndagen den 22/8 då endast mellan kl.10-12). Containern är beställd tillsammans med vår grannförening Jakten och man får lov att slänga blandat avfall.

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här