Container 15-18 januari

En sopcontainer för blandat avfall gemensam för oss och vår grannförening Jakten kommer att finnas på mellangården den 15-18 januari. Containern kommer att vara öppen kl.10:00-20:00 (på måndagen den 18/1 kommer den endast vara öppen till kl.12:00).

Passa på att dansa ut julen och kasta granen i containern!

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.

Extrastämma

Styrelsen för BRF Skonaren på Masthugget 6:18 önskar bjuda in samtliga medlemmar till en extra föreningsstämma via poströstning för att ta beslut om föreningens pågående och nya projekt.

På grund av rådande restriktioner sker föreningsstämman genom poströstning. Styrelsen önskar följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför sker extrastämman med enbart poströstning, datum för stämman är den 25 januari 2021 och inkomna röster kommer då räknas och protokoll att föras.

Alla medlemmar ska ha fått kallelse, dagordning samt röst formulär utdelat i sin brevlåda. Har du inte fått detta så vänligen kontakta styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se eller ring Sandra på nummer 072-3411703.

Poströsten lämnas i styrelsens brevlåda på innergården senast den 24 januari 2021 kl. 23:59.

Medlemmar kan lämna begäran om upplysning eller ställa en fråga skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens hemsida http://www.skonarenpamasthugget.se/extra-stamma.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med en poströst.

Nyårshälsning

Ett på många sätt mycket märkligt år närmar sig nu sitt slut. Ett år som till stor del har kantats av den rådande pandemin men också färdigställande av många av föreningens projekt. 

I början på året fick vi inte bara ett textil kärl i vårt nya återvinningsrum utan också ett helt nytt tak med solpaneler. I mars monterades den första nya balkongdörren till de nya balkongerna och lagom till sommaren stod de flesta av föreningens balkonger klara (även om några uthålligt fick vänta ända till september). I början av sommaren så överlevde vi alla två nätter med strömavbrott när vi installerade IMD-el och upphandlade ett gemensamt elavtal. Lagom till midsommar drabbades förråden på Värmlandsgatan 19 av en akut avloppsläcka från kommunens brunn. Tack igen till alla medlemmar som hjälptes åt under denna tuffa tid. Slutet gott, allting gott och förrådet renoverades helt och vi hoppas kunna gå vidare och även renovera övriga av föreningens förråd. 

Vi satte in luftrenare och flugfångare i stora soprummet för att minska lukten vid sopnedkasten, radonmätningen gjordes utan anmärkning och Anticimex sanerade alla tvättstugor och trappuppgångar. Coop flyttade in i gamla Netto butiken och läckan på lågdelstaket åtgärdades med ett nytt tätskikt samtidigt som 30st laddstolpar installerades i garaget och innergården fick en liten uppfräschning. 

Slutligen vill vi också tacka alla hjälpsamma medlemmar för att ni alla haft möjlighet att släppa in Energi och Miljöteknik så att de har kunnat åtgärda värmeregleringen i fastigheten! 

Nu välkomnar vi år 2021 med förhoppning om friskare tider och mer spännande projekt i föreningen! 

Styrelsen önskar er alla ett riktigt gott nytt år! 

Tveka inte heller att höra av dig till oss med dina tankar och ideér på info@skonarenpamasthugget.se

Värmereglering

Samtliga boenden har fått en avisering i brevlådan rörande värmearbete i fastigheten. Vi håller just nu på att göra en injustering av det befintliga värmesystemet då flera medlemmar upplever ojämna temperaturer i lägenheterna.

Styrelsen har valt att anlita Energi & Miljöteknik för att utföra arbetet. Datumet då de behöver komma in i er lägenhet ser ni på aviseringen som ni fått i er brevlåda.

Om ni inte kan vara hemma under aviserad dag, ber vi er att lämna en extranyckel märkt med namn samt adress och lägenhetsnummer i föreningens styrelse brevlåda. Nyckeln lämnas åter i er brevlåda efter utfört arbete.

Planerat strömavbrott för inkoppling av laddboxar i garaget

Fredagen den 4 december klockan 00:00-04:00 kommer strömmen att brytas i samtliga lägenheter och i hela fastigheten för installation av laddstationer i garaget. Det kommer att vara helt strömlöst under aktuell tid.

Inga portdörrar kommer att beröras, tagg ska funka. Men om du inte kommer in i porten så vänligen ring styrelsen på numret nedan. Hissarna kommer att köras ner i bottenläge och stängas av kl.23.00 på torsdag kväll. De kommer igång när arbetet är klart kring kl.04:00, fredag morgon.

Att tänka på vid dessa tillfällen är att ha känslig elektronisk utrustning utdraget samt att hålla kyl och frys stängd så mycket som möjligt för att bevara kylan. Om du använder någon utrustning med el nattetid, tillexempel din mobiltelefon, tänk på att ha denna uppladdad innan avbrottet. Samt att på morgonen kontrollera så att strömmen är tillbaka i lägenheten, då de kan hända att jordfelsbrytaren i lägenheten löser ut. Är man bortrest aktuella datum bör någon anhörig komma och kontrollera så strömmen är på i lägenheten eller så kan du höra av dig till styrelsen.

Har du frågor kring avbrottet eller får problem under kvällen så hör av dig till styrelsen på info@skonarenpamasthugget.se eller ring Sandra i styrelsen på nummer: 072-341 17 03

Containern är här!

Containern är på plats på mellangården. Den kommer stå kvar till på fredag förmiddag. Tänk på att ställa in grejer så långt som möjligt i containern så att mer får plats.

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar