Inglasning

De flesta balkonger som ingick i bygglov #1 och önskade inglasning är nu klara. Vår valda inglasningsleverantör Alulux håller just nu på att färdigställa bygglovshandlingar för de balkonger som ingår i bygglov #2 (balkonger på markplan samt högst upp).

Ingår din balkong i bygglov #1 och inte är inglasad så finns det möjlighet att glasa in den så länge bygglovet är fortfarande är giltigt. Föreningen tillåter endast inglasning utförd av Alulux.

Vill ni ha en kostnadsfri mätning för att få en offert gällande inglasning till er balkong vänligen maila Alulux på info@alulux.se. Skriv med föreningensnamn, ert namn, adress, lägenhetsnummer, mail och telefonnummer. Alulux kommer sedan att boka en dag/tid med er för att mäta balkongen och ni får en offert att ta ställning till.

Containern är här!

Containern kommer att vara öppen mellan kl.10-20 (utom på måndagen den 11/4 då endast mellan kl.10-12). Containern är beställd tillsammans med vår grannförening Jakten och man får lov att slänga blandat avfall.

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här

Containern kommer 6-11 april

En sopcontainer kommer till mellangården mellan 6-11 april med en extratömning den 8 april. Den kommer att vara öppen mellan kl.10-20 (utom på måndagen den 11/4 då endast mellan kl.10-12). Containern är beställd tillsammans med vår grannförening Jakten och man får lov att slänga blandat avfall.

Kom ihåg att du inte får slänga något av följande:
– Vitvaror t.ex. spisar och kylskåp
– Elektronik typ TV-apparater
– Impregnerat trä
– Kemikalier
– Gips
– Matavfall
– Möbler innehållande stålfjädrar

Om någon slänger ovanstående föremål i containern tvingas föreningen att beställa en saneringsfirma som rensar containern innan den töms. Denna åtgärd blir en kostnad för föreningen och kan i framtiden leda till höjda månadsavgifter. Behöver du slänga något av ovan så kontakta istället kommunens återvinningsstationer, klicka här.

Lämna motion till årsstämman

Ordinarie föreningsstämma kommer hållas måndagen den 23 maj. En formell kallelse kommer tillsammans med årsredovisningen att delas ut i allas postfack senast två veckor före stämman. Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 17 april.

Skicka din motion till info@skonarenpamasthugget.se eller lägg i styrelsens postfack på innergården.

Ge motionen en rubrik, tänk på att skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Styrelsen kommer inför stämman att läsa alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i kallelsen och kommer också att läggas upp på www.skonarenpamasthugget.se/stamma-2022 där alla medlemmar kan läsa och ställa frågor till motionen.

Inglasning Värmlandsgatan 17 och 19

Av de lägenheter som ingår i bygglov #1 och som accepterat offerten för inglasning är det nu endast 7 lägenheter som återstår på Värmlandsgatan 17 och 19.

Bor du i någon av dessa lägenheter och inte har möjlighet att vara hemma under kommande vecka (vecka 10) MÅSTE du lämna nyckel i styrelselådan på innergården.

Påminnelse om tagguppdatering

Om du/ni har missat tiderna för tagguppdatering. Kan vi erbjuda en ny tid för uppdateringen.

Vid bokade tiderna nedan har ni möjlighet att komma med alla taggar ni har tillgång till.

Styrelsen kommer att kontrollera alla avläsningstaggar associerade med lägenheten och de elektroniska låsen som finns i huset och spärra saknade/borttappade taggar från systemet.

Söndag den 6 mars, mellan kl. 18:00 – 19:00
Måndag den 7 mars, mellan kl. 18:00 – 19:00.

Lokal: Styrelserummet

Observera att ej uppdaterade taggar kommer att rensas ur systemet.

Har du inte möjlighet att komma med taggarna vid ovanstående bokade tider så kontakta: Maud Vibäck på maud.wiback@skonarenpamasthugget.se

Viktigt meddelande om balkonginglasning från Alulux

Montaget går fortare än vad vi beräknat, glädjande besked, mycket till följd av att ni medlemmar är lättillgängliga samt lämnar in era nycklar enl nedan.

Vi fortsätter nu i uppgång 30 och 33 ifrån torsdag 17/2.

Vi ber alla berörda att lämna sin extranyckel före aktuell vecka i styrelsens brevinkast 

Behöver man hjälp med nyckelinlämning kan man ringa Maud Wibäck tel 070-69563 84.Observera att er nyckel måste vara bra uppmärkt med efternamn OCH lägenhetsnummer. OBS skriv numret med portnumret i tex 2853.

Följande läg. nummer skall lämna in nyckel snarast, Alulux kommer börja med uppg 30 och sedan 33 frånochmed 17/2

3021/1201
3031/1301
3033/1303
3043/1403
3044/1404
3053/1503
3341
3342/1303
3343/1303
3354/1404

Planen är att Alulux gör en balkong per dag, men som tidigare påvisat kan det gå lite fortare eller långsammare. Grovplaneringen som följande:

V 8-9      uppgång 30 och 33
V10-13  uppgång 35, 17 och 19

Observera om vi håller denna fart uppe så kan det finnas chans att börja i uppgång 35 redan slutet av vecka 9

Alulux kommer efter avslutat montage lämna tillbaka nyckel till styrelsen, alt i ex. postbox efter senare ök. Alulux kommer informera löpande gällande ev. förändringar i grovplaneringen, det är som vi alla vet mycket speciella tider med mycket smittspridning just nu, så det kan gälla både boende som ev. inte kan släppa in eller montörer som blir sjuka. Senaste uppdateringarna hittar du på vår hemsida. Blir någon sjuk så kommer planeringen att se annorlunda ut på relativt kort varsel, men vi är alla medvetna om läget. Tidigare info om inglasning finns också  på vår hemsida.

Taggrensning – Värmlandsgatan 17

Samtliga boende på Värmlandsgatan 17 kan få sina taggar uppdaterade i styrelserummet på

söndag den 13 februari, mellan kl. 18:00 – 19:00 eller 
onsdagen den 16 februari, mellan kl. 18:00 – 19:00

Observera att ej uppdaterad taggar kommer att rensas ur systemet.

Har du inte möjlighet att komma med taggarna vid ovanstående bokade tider så kontakta
Maud Wibäck på maud.wiback@gmail.com

För ökad trygghet i våra fastigheter kommer vi att se över vårt tagg-system och uppdatera alla registrerade nyckeltaggar då vi har märkt att det finns många obehöriga taggar i omlopp. Respektive trappuppgång kommer bli informerade här och via postfacket när man kan registrera om sina taggar.

Styrelsen kommer att kontrollera alla avläsningstaggar associerade med lägenheten och de elektroniska låsen som finns i huset och spärra saknade/borttappade taggar från systemet.